N319: Ruurlo - Groenlo

De N319 tussen Ruurlo (vanaf de N315) en Groenlo (N18) is toe aan groot onderhoud. Wij vervangen de brug over de Meibeek en renoveren diverse rotondes. Ook passen we de kruising met de Veldpapendijk aan, daarvoor is de hoofdrijbaan 3 weken afgesloten. Het huidige asfalt van de parallelweg is er zeer slecht aan toe en de bermen worden kapotgereden. We zorgen niet alleen voor een nieuw wegdek, maar we verharden de berm van die parallelweg met grasbetonblokken. We hebben van de parallelweg het huidige asfalt al vervangen omdat het er zeer slecht aan toe was. Ook werden de bermen kapotgereden, die hebben we verhard met grasbetonblokken. Als het werk aan de N319 is gedaan, wijzigt de maximum snelheid op de parallelweg van 80 naar 60 kilometer per uur.

Meestal combineren we dit met andere maatregelen. In dit geval was het de bedoeling maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren en de bomenlaan te herstellen. We hebben besloten om de plannen hiervoor te laten wachten op het nieuwe bomen- en bosbeleid.

Op de N319 in Groenlo was de asfaltlaag versleten en konden deze werkzaamheden niet wachten tot het geplande groot onderhoud in 2020. We vervingen de asfaltlaag in oktober 2019.

Werkzaamheden groot onderhoud 2020

 • parallelweg verbreden door bermverharding aan te brengen
 • overbodige aansluitingen verwijderen (in overleg met eigenaren/aanwonenden)
 • verhoogde geleiders aanbrengen bij linksaf vakken
 • aantal parkeerhavens verminderen
 • betonbanden aanbrengen om bermschade te voorkomen
 • asfalt vervangen
 • diverse verlichting en bewegwijzering vervangen
 • vervangen van brug over de Meibeek en onderhoud aan diverse viaducten en duikers.

Planning groot onderhoud 2020

 • Parallelweg tussen de rotonde N315/N319 (Ruurlo) en de rotonde N319/Ruurloseweg (Groenlo): gereed
 • Parallelweg tussen de rotonde N315/N319 (Ruurlo) en de kruising N319/Zieuwentseweg: gereed
 • 27 juli tot en met 31 juli en 10 augustus tot en met 28 augustus: Parallelweg tussen de kruising N315/Zieuwentseweg en de rotonde N319/Ruurloseweg (Groenlo)
 • 24 augustus tot en met 11 september: Hoofdrijbaan vanaf de rotonde N315/N319 (Ruurlo) tot en met de rotonde Marskramer (Groenlo). De hoofdrijbaan is dan geheel afgesloten.

Werkzaamheden parallelweg

Van 10 augustus tot en met 28 augustus 2020 plaatsen we grasbetonblokken in de bermen van de parallelweg van de N319. Voor doorgaand verkeer is er geen hinder, fietsers krijgen ter plekke aanwijzingen. Na 28 augustus is er geen hinder meer voor fietsers. 

Afsluiting hoofdrijbaan: 24 augustus tot en met 11 september 2020

We sluiten de gehele hoofdrijbaan van de N319 af tussen Ruurlo en Groenlo voor werkzaamheden van groot onderhoud. We vervangen het asfalt en bij de kruising Veldpapendijk verdwijnt het voorsorteervak. Daar komt een middengeleider voor in de plaats. De omleidingsroute loopt via provinciale wegen: vanaf Ruurlo via de N315 richting Neede, dan over de N18 naar Groenlo.

Verkeersveiligheid

Met de gemeentes Berkelland en Oost-Gelre en de politie onderzochten wij welke knelpunten we tijdens het groot onderhoud kunnen oplossen. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid verlagen we op de parallelweg de maximumsnelheid van 80 naar 60 kilometer per uur.

Het voorsorteervak bij de kruising Veldpapendijk verdwijnt. Daar komt een meer verkeersveilige middengeleider voor in de plaats. Fietsers kunnen dan gemakkelijker oversteken.

Overlap met werkzaamheden N319 Zutpen - Ruurlo

In dezelfde periode werkt de provincie aan een ander deel van de N319. Provincie Gelderland stemt de omleidingsroutes op elkaar af. Deze overlap is noodzakelijk omdat het najaar de onderhoudswerkzaamheden aan de N315 starten. Deze weg maakt onderdeel uit van de omleidingsroute voor de N319. Kijk voor informatie over de andere werkzaamheden op de pagina van de N319 Zutphen - Ruurlo.

Herstel bomenlaan

De N319 kenmerkt zich door een historische bomenlaan in de bermen van de hoofdrijbaan en de parallelweg. De laatste tientallen jaren raakte de bomenlaan in verval. Daarnaast zijn er een aantal ongelukken geweest waarbij weggebruikers, tegen een boom botsten, soms met een fatale afloop.

Het was de bedoeling om het groot onderhoud (PDF 2,2 MB) te combineren met het herstel van de bomenlanen (PDF 2 MB).  

We lieten voor het aanvragen van de kapvergunning (herstel bomenlaan), op verzoek van de gemeente Berkelland, aanvullende onderzoeken uitvoeren. Bijvoorbeeld naar de verplantbaarheid en de vitaliteit van de bomen. De aanvraag voor een kapvergunning leidde tot onbegrip en weerstand onder een deel van de bevolking. Daarom is de aanvraag voor de kapvergunning in overleg met de gemeente Berkelland ingetrokken.

Bomen- en bosbeleid

Ons College heeft de Staten met een brief geïnformeerd over het toekomstige bomen- en bosbeleid en de relatie met de projecten die in voorbereiding zijn. We werken nu aan dit beleid. We weten nog niet wat dit nieuwe beleid gaat betekenen voor de N319 en de plannen voor het herstel bomenlaan. We verwachten dat het nieuwe bos- en bomenbeleid medio 2020 gereed is. Het groot onderhoud kunnen we niet nog langer uitstellen. Daarom hebben we het herstel van de bomenlaan losgekoppeld van die werkzaamheden.

Antwoord op de gestelde vragen leest u in een door ons opgesteld overzicht (PDF 115 kB).

Documenten

Deze documenten gaan over de originele plannen, de combinatie van groot onderhoud met andere maatregelen. Inmiddels is het groot onderhoud losgekoppeld van het herstel van de bomenlaan.

Contact

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.