N319: Ruurlo - Groenlo

In 2019 staat groot onderhoud gepland aan de N319 tussen Ruurlo (vanaf de N315) en Groenlo (N18). Wij combineren groot onderhoud met andere maatregelen, bijvoorbeeld ter verbetering van de verkeersveiligheid. 

Onderhoudswerkzaamheden

 • asfalt vervangen
 • diverse verlichting en bewegwijzering vervangen
 • onderhoud aan diverse kunstwerken zoals duikers.

Knelpunten

Samen met de gemeentes Berkelland en Oost-Gelre en de politie voeren wij een verkenning uit om te onderzoeken welke maatregelen gewenst zijn. Wij hebben een aantal knelpunten gesignaleerd en stellen de volgende maatregelen voor:

 • maximumsnelheid van 80 km/u op parallelweg verlagen naar 60 km/u
 • parallelweg verbreden door bermverharding aan te brengen
 • overbodige aansluitingen verwijderen (i.o.m. eigenaren/aanwonenden)
 • verhoogde geleiders aanbrengen bij linksaf vakken
 • aantal parkeerhavens reduceren
 • betonbanden aanbrengen om bermschade te voorkomen
 • onderzoek naar bomen in obstakelvrije zone.

Bomen

Omwille van verkeersveiligheid dienen bomen op voldoende afstand van de weg staan. Uit onderzoek blijkt dat het aantal ernstige ongevallen aanzienlijk afneemt wanneer een 80 km/uur weg een zogenaamde obstakelvrije zone heeft van minimaal 4,5 meter. Daarom hebben wij liever geen bomen binnen deze obstakelvrije zone. De N319 heeft wel diverse bomen binnen deze zone.

Met een integrale aanpak (PDF 6 MB) willen we tot een duurzame oplossing komen voor dit probleem. Daarbij wegen we zoveel mogelijk aspecten zorgvuldig af. Bij de overweging om nieuwe bomen aan te planten en bestaande bomen te kappen houden wij rekening met de mate van verkeersonveiligheid, landschappelijke inpassing (eindbeeld), vitaliteit van bomen, aanwezige flora en fauna (zoals vleermuizen), kosten en draagvlak.

Verkeersonveilige bomen

Wij prioriteren de bomen in de obstakelvrije zone in 3 categorieën. Bomen in de categorie A zijn het meest onveilig en hebben de hoogste prioriteit. Categorie C-bomen hebben verkeerskundig gezien een lagere prioriteit, maar dit zijn wel bomen die zich binnen de obstakelvrije zone bevinden en dus ook als onveilig worden aangemerkt.

Landschapsvisie

De samenhang in de bomenlaan langs de N319 kan beter. Er zijn gaten in de bomenlaan en soms ligt de nadruk op de parallelweg omdat hier de bomenlaan duidelijker aanwezig is. Deze tekening met de landschapsvisie (PDF 50 MB) gaat uit van een bomenlaan met bomen van dezelfde soort langs de hoofdrijbaan N319. De bomen staan op een veilige afstand van de weg voor het verkeer. Hierdoor krijgt de N319 hoofdrijbaan weer de uitstraling van een hoofdweg.

Langs de parallelweg komen ook bomen te staan, maar op grotere onderlinge afstand van elkaar. De landschapsvisie vormt de handleiding voor het kappen en planten van bomen. We houden daarnaast rekening met andere afwegingsonderdelen.

Flora, fauna, vitaliteit

Er is een flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Op enkele locaties is sprake van een vleermuizenroute. Bomen kunnen hier niet zomaar worden gekapt. Daarnaast is gekeken naar de ‘gezondheid’ van bomen (vitaliteit). Deze aspecten zijn niet op de tekeningen weergegeven maar wegen wel mee bij de uiteindelijke keuze voor (her)plant.

Meedenken over keuzes

In 2017 organiseerden wij twee bewonersavonden (op 15 februari en op 15 november). Wij vroegen de aanwezigen mee te denken over de bomenkap en de herplant aan de hand van de ontwerpschets prioritering voor de bomen (PDF 54,3 MB) en de ontwerpschets met de landschapsvisie (PDF 50 MB). Tijdens deze avonden hebben we input verzameld op de conceptplannen. Deze input is nu verwerkt in het definitieve bomenplan.

We hebben het traject opgedeeld in compartimenten. In 2019 werken we aan zes compartimenten. Hier verbeteren we de verkeersveiligheid en houden daarbij rekening met de landschappelijke uitstraling. Onder het kopje Documenten staan tekeningen waarop we aangeven wat we met de bestaande bomen doen en waar we nieuwe bomen aanplanten.

In het voorjaar van 2019 kiezen we een aannemer die het werk gaat uitvoeren. Twee belangrijke beoordelingscriteria hierbij zijn duurzaamheid en hoogwaardig hergebruik van de gekapte bomen.

Documenten

Planning

 • Medio 2017: Gedeputeerde Staten nemen besluit over uit te werken maatregelen
 • 2017 - 2018: maatregelen uitwerken tot een definitief plan
 • voorjaar 2019: aannemer selecteren
 • 2019: uitvoering

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.