N319: Ruurlo - Groenlo

De N319 tussen Ruurlo (vanaf de N315) en Groenlo (N18) is toe aan groot onderhoud. Wij combineren groot onderhoud met andere maatregelen, bijvoorbeeld ter verbetering van de verkeersveiligheid. 

Onderhoudswerkzaamheden

De geplande onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

 • asfalt vervangen
 • diverse verlichting en bewegwijzering vervangen
 • onderhoud aan diverse kunstwerken zoals duikers.

knelpunten langs de N319

Samen met de gemeentes Berkelland en Oost-Gelre en de politie onderzochten wij welke knelpunten we tijdens het groot onderhoud kunnen oplossen. We treffen de volgende maatregelen: 

 • maximumsnelheid van 80 km/u op parallelweg verlagen naar 60 km/u
 • parallelweg verbreden door bermverharding aan te brengen
 • overbodige aansluitingen verwijderen (in overleg met eigenaren/aanwonenden)
 • verhoogde geleiders aanbrengen bij linksaf vakken
 • aantal parkeerhavens reduceren
 • betonbanden aanbrengen om bermschade te voorkomen
 • uitvallende laanstructuur

Laanherstel

De N319 kenmerkt zich door bomenlanen in de bermen van de hoofdrijbaan en de parallelweg. De laatste jaren zijn deze bomenlanen op delen in verval geraakt. Daarnaast zijn er een aantal ongelukken geweest waarbij weggebruikers tegen een boom eindigden. We gebruiken het groot onderhoud (PDF 2,2 MB) daarom als moment om de bomenlanen (PDF 2 MB) te herstellen, op een veilige afstand van de weg.

We hebben een integrale afweging gemaakt op 6 aspecten: landschappelijke inpassing (eindbeeld), vitaliteit (PDF 2,6 MB) van de bomen, ecologie (PDF 2,2 MB) (aanwezige flora en fauna zoals vleermuizen, belang biodiversiteit), kosten toekomstig beheer, draagvlak (PDF 5,2 MB) en verkeersveiligheid (PDF 1,9 MB) . Het CROW heeft een richtlijn voor de inrichting van veilige bermen. In de laatst PDF leest u hoe wij omgaan met deze richtlijn.

Bij het selecteren van een aannemer wegen we 2 beoordelingscriteria zwaar mee. Dit zijn duurzaamheid en hoogwaardig hergebruik van gekapte bomen. Hierdoor komt er zo min mogelijk CO2 vrij vanuit het gekapte hout.

Informatiecentrum N319 open

Vanaf vrijdag 14 juni 2019 is het informatiecentrum N319 open. Wij laten daar onze groen- en onderhoudsplannen voor de N319 zien en lichten onze aanpak toe. We gaan in op verkeersveiligheid, vitaliteit bomen, ecologie, landschap en draagvlak. Verder laten we u zien hoe onze aanpak er uit ziet voor de verschillende delen van de N319. We gaan graag met u in gesprek. We hebben daarnaast een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen en de antwoorden (PDF 115 kB) daarop.

Openingstijden

Het informatiecentrum is tussen 29 juli en 27 augustus gesloten. Vanaf 28 augustus 2019 is het informatiecentrum weer geopend op:

 • woensdag van 12.00-17.00 uur
 • vrijdag van 13.00-20.00 uur

U vindt ons informatiecentrum N319 aan de Stationsstraat 12 in Ruurlo.

Het informatiecentrum gaat dicht op 13 september 2019. Wij nodigen u uit om uw reactie op onze plannen te geven voor deze datum.

Vervolg

We hebben nieuwe onderzoeken uit laten voeren, bijvoorbeeld naar de verplantbaarheid en de vitaliteit van de bomen. Daarnaast leidde de ingetrokken aanvraag tot onbegrip en weerstand onder een deel van de bevolking. We hebben daarom de aanvraag voor de kapvergunning ingetrokken, in overleg met de gemeente Berkelland. In het najaar van 2019 komt de werkgroep weer bij elkaar om de resultaten van de onderzoeken en de reacties uit het informatiecentrum te bespreken. We verwachten daarna een aangepaste kapaanvraag in te dienen bij de gemeente.

Documenten

Planning

 • 2020: uitvoering groot onderhoud
 • najaar 2019 asfaltonderhoud bij aansluiting N18 (Groenlo)
 • najaar 2019: aanvraag nieuwe kapvergunning
 • 2017 - 2018: maatregelen uitwerken tot een definitief plan
 • medio 2017: Gedeputeerde Staten nemen besluit over uit te werken maatregelen.

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.