N319: Ruurlo - Groenlo

De N319 tussen Ruurlo (vanaf de N315) en Groenlo (N18) is toe aan groot onderhoud. Meestal combineren we dit met andere maatregelen. In dit geval was het de bedoeling maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren en de bomenlaan te herstellen. De Provincie heeft besloten om de plannen hiervoor te laten wachten op het nieuwe bomen- en bosbeleid.

Op de N319 in Groenlo was de asfaltlaag versleten en konden deze werkzaamheden niet wachten tot het geplande groot onderhoud in 2020. We vervingen de asfaltlaag in oktober 2019.

Werkzaamheden groot onderhoud 2020

  • parallelweg verbreden door bermverharding aan te brengen
  • overbodige aansluitingen verwijderen (in overleg met eigenaren/aanwonenden)
  • verhoogde geleiders aanbrengen bij linksaf vakken
  • aantal parkeerhavens verminderen
  • betonbanden aanbrengen om bermschade te voorkomen
  • asfalt vervangen
  • diverse verlichting en bewegwijzering vervangen
  • onderhoud aan de brug over de Meibeek en diverse duikers. 

Verkeersveiligheid

Met de gemeentes Berkelland en Oost-Gelre en de politie onderzochten wij welke knelpunten we tijdens het groot onderhoud kunnen oplossen. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid verlagen we op de parallelweg de maximumsnelheid van 80 naar 60 kilometer per uur.

Herstel bomenlaan

De N319 kenmerkt zich door een historische bomenlaan in de bermen van de hoofdrijbaan en de parallelweg. De laatste tientallen jaren raakte de bomenlaan in verval. Daarnaast zijn er een aantal ongelukken geweest waarbij weggebruikers, tegen een boom botsten, soms met een fatale afloop.

Het was de bedoeling om het groot onderhoud (PDF 2,2 MB)  te combineren met het herstel van de bomenlanen (PDF 2 MB).  

We lieten voor het aanvragen van de kapvergunning (herstel bomenlaan), op verzoek van de gemeente Berkelland, aanvullende onderzoeken uitvoeren. Bijvoorbeeld naar de verplantbaarheid en de vitaliteit van de bomen. De aanvraag voor een kapvergunning leidde tot onbegrip en weerstand onder een deel van de bevolking. Daarom is de aanvraag voor de kapvergunning in overleg met de gemeente Berkelland ingetrokken.

Bomen- en bosbeleid

Ons College heeft de Staten met een brief geïnformeerd over het toekomstige bomen- en bosbeleid en de relatie met de projecten die in voorbereiding zijn. We werken nu aan dit beleid. We weten nog niet wat dit nieuwe beleid gaat betekenen voor de N319 en de plannen voor het herstel bomenlaan. We verwachten dat het nieuwe bos- en bomenbeleid medio 2020 gereed is. Het groot onderhoud kunnen we niet nog langer uitstellen. Daarom hebben we het herstel van de bomenlaan losgekoppeld van die werkzaamheden.

Informatiecentrum N319

In het informatiecentrum ziet u onze onderhoudsplannen voor de N319 zien en lichten we onze aanpak toe. We gaan graag met u in gesprek.

- Open: woensdagen van 12.00-17.00 uur
- Locatie: Stationsstraat 12 in Ruurlo.

Antwoord op de gestelde vragen leest u in een door ons opgesteld overzicht (PDF 115 kB).

Documenten

Totaaloverzicht Ruurlo - Groenlo (PDF 87 MB)
Vitaliteit van de bomen (PDF 2,6 MB)
Ecologie (PDF 2,2 MB)
Draagvlak (PDF 5,2 MB)
Verkeersveiligheid (PDF 1,9 MB)
Maatregelen per compartiment (PDF 30 MB)
let op: dit is een verkleinde PDF. Ontvangt u liever de originele versie (454 MB)? Neem dan contact op ons op. U ontvangt dan een e-mail met een download-link. Of bekijk de poster in het informatiecentrum N319, Stationsstraat 12 in Ruurlo.

Deze documenten gaan over de originele plannen, de combinatie van groot onderhoud met andere maatregelen. Inmiddels is het groot onderhoud losgekoppeld van het herstel van de bomenlaan.

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.