N317: Aansluiting met A348 – rotonde N338

We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de N317 tussen de aansluiting met de A348 en de rotonde met de N338 bij Doesburg. In juni vervingen we het asfalt al bij de aansluiting met de A348. In november 2021 vinden de andere asfalteringswerkzaamheden plaats aan de hoofdrijbaan. Andere werkzaamheden voeren we uit in het voorjaar van 2022.

Asfalteringswerkzaamheden in november

Tussen 15 en 28 november 2021 voeren we asfalteringswerkzaamheden uit aan de N317 vanaf de aansluiting met parallelweg Fraterwaard tot de rotonde bij de N338. De werkzaamheden voeren we in de nacht en weekenden uit. De asfalteringswerkzaamheden kunnen niet wachten tot het voorjaar van 2022, omdat de hoofdrijbaan op diverse plekken toe is aan onderhoud. Meer informatie over de werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen volgt later via deze website. 

Werkzaamheden voorjaar 2022

De andere onderhoudswerkzaamheden aan de N317 voeren we uit in het voorjaar van 2022. We passen bijvoorbeeld de fietsoversteek met de N317 ter hoogte van het fietspad Schoonoordpad aan. Daar plaatsen we een middengeleider zodat fietsers veiliger over kunnen steken. Ook halen we landbouwpasseerhavens langs de N317 weg. Meer informatie volgt later via deze website.

Verkeersbesluit middengeleider en landbouwpasseerhavens

Voor de werkzaamheden aan de fietsoversteek en de landbouwpasseerhavens nemen we een verkeersbesluit. Het ontwerp-verkeersbesluit lag ter inzage tot en met 1 juli 2021. Meer informatie over het ontwerp verkeersbesluit leest u op deze pagina. Na het ontwerp-verkeersbesluit maken we een definitief ontwerp.

Voor de werkzaamheden aan de fietsoversteek en de landbouwpasseerhavens nemen we een verkeersbesluit. Het verkeersbesluit ligt ter inzage tot 28 oktober. Meer informatie over het verkeersbesluit leest u op deze pagina.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.