N316: Europaweg aansluiting A18

Gemeente Doetinchem, Rijkswaterstaat en provincie werken samen aan een betere ontsluiting van Doetinchem via de A18. Daarvoor wordt de Europaweg en de aansluiting rond de A18 aangepast, zodat het verkeer beter kan doorrijden. De gemeente Doetinchem voert namens provincie en RWS de regie over de uitvoering van de werkzaamheden.

Belangrijke toegangsweg

De Europaweg vormt de verbinding tussen de Rijksweg A18 en provinciale weg N316 richting Zeddam. Tussen het kruispunt Bedrijvenweg en het kruispunt Vancouverstraat wordt in beide richtingen een extra rijstrook aangelegd. Daarnaast worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanpassen kruising Europaweg-Bedrijvenweg (aanleg extra rijstroken)
  • Reconstructie kruispunt Sicco Mansholtweg en Kruispunt Vancouverstraat (aanleg zogenaamde ei-rotonde)
  • Reconstructie aansluiting N316 – A18 inclusief het plaatsen van een verkeersregelinstallatie bij de op- en afritten van de snelweg

Voor een deel van deze werkzaamheden moet de weg tijdelijk afgesloten worden tussen 1 mei en 23 juli. Om deze afsluiting mogelijk te maken heeft Gedeputeerde Staten een verkeersbesluit genomen. Belanghebbenden kunnen tot 2 september 2021 op het besluit reageren. Kijk voor meer informatie over het project en deze werkzaamheden op de website van de gemeente Doetinchem.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99