N316: Doetinchem - 's Heerenberg

N316

In het tweede kwartaal van 2019 voeren we groot onderhoud uit aan de N316 vanaf de aansluiting A18 bij Doetinchem tot aan Zeddam. Tijdens het onderhoud nemen we ook maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Samen met de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek onderzochten we in 2016/2017 hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. In april 2017 hebben we dit onderzoek afgerond. Op basis hiervan hebben we een besluit genomen over de uit te voeren werkzaamheden.

Werkzaamheden

We voeren de volgende werkzaamheden uit in 2019:

 • vervangen van het asfalt op de rotonde ten noorden van Zeddam en plaatsen betonnen bochtbanden
 • repareren van enkele kunstwerken
 • vervangen stalen lantaarnpalen door botsvriendelijke palen
 • vervangen vangrail ter hoogte van km. 9,3 over een lengte van 870 meter
 • aanbrengen bermbeton tussen km. 6,1 en km. 6,65 en tussen km. 7,2 en km. 8,2
 • aanpassen markering in Braamt tussen km. 6,65 en km. 7,2
 • kappen van drie bomen voor het kombord van Braamt bij km. 7,2. We plaatsen drie nieuwe bomen binnen de bebouwde kom aan de overkant van de weg.
 • plaatsen van betonnen geleiders voor de komborden in Braamt, zodat deze beter opvallen
 • verwijderen plateau bij rotonde Vinkebroekseweg km. 6,1
 • parallelle (brom)fietsoversteken bij km. 6,8 en km. 7,3 uitvoeren in rood
 • aanpassen bushaltes bij km. 7,1 en km. 8,2
 • Overige kleinschalige maatregelen.

Planning

In 2018 werken we de plannen uit tot een definitief ontwerp en stellen we het uitvoeringsbestek op. We verwachten de werkzaamheden uit te voeren in het tweede kwartaal van 2019.

Bekijk actuele werkzaamheden op Bereikbaar Gelderland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.