N315: Rondweg Neede - Haaksbergseweg

Om de doorstroming van het doorgaande verkeer op de N315 te bevorderen en de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren voeren we werkzaamheden uit. De aanpassingen moeten ook geluidsoverlast van verkeer voor aanliggende woningen verminderen.

Werkzaamheden in Neede

De wegwerkzaamheden aan de Rondweg en Haaksbergseweg in Neede zijn afgerond. Na iets meer dan een jaar kan verkeer weer gebruik maken van de N315 om Neede heen. Tot halverwege november voeren we nog enkele werkzaamheden uit langs de Haaksbergseweg. Dit gaat onder andere om straatwerk en opruimwerkzaamheden. Het verkeer heeft van deze werkzaamheden geen overlast

Bij de LARGAS-rotonde (langzaam rijden gaat sneller) en in de bermen van de Rondweg/Haaksbergseweg voeren we in de bebouwde kom voorbereidende werkzaamheden uit voor het aanbrengen van beplanting. Deze winter planten we de definitieve beplanting. Naar verwachting zijn we eind januari klaar met deze werkzaamheden.

Reconstructie Haaksbergseweg

De reconstructie van de Haaksbergseweg tussen de komingang van Neede en de N18 vormt de laatste fase. Naar verwachting starten we in het voorjaar van 2020 met deze werkzaamheden. Voor deze reconstructie is een provinciaal inpassingsplan nodig. Op 14 november 2018 neemt Provinciale Staten een besluit op dit plan. Vooruitlopend op de werkzaamheden verlegt Gasunie in maart 2019 een gasleiding om plaats te maken voor de aanleg van een nieuwe rotonde. Eind 2019 starten wij met het kappen van de bomenlanen langs de Haaksbergseweg. Na afronding van de wegwerkzaamheden planten we nieuwe bomenlanen. Kijk voor meer informatie over deze werkzaamheden op de pagina over de Haaksbergsweg tussen Neede en de N18.

Haaksbergseweg 69

Ter hoogte van het nieuwe verkeersplein Haaksbergeseweg/Rondweg staat de woning Haaksbergseweg 69. Het nieuwe verkeersplein zorgt voor teveel geluidsoverlast bij deze woning. We verplaatsen deze woning daaorm naar een locatie verder van de Haaksbergseweg af. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.

Contact

Kijk op Bereikbaar Gelderland voor actuele werkzaamheden en omleidingen. Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.