N315: Neede - Haaksbergseweg - N18

We verbreden in 2021 de N315, Haaksbergseweg in Neede tot aan de N18, zodat het verkeer beter doorstroomt. Daarnaast leggen we een rotonde aan ter hoogte van Rietmolen en verleggen en verbreden we het fietspad. De werkzaamheden vinden plaats tussen 1 maart en 31 juli 2021. Tijdens de gehele periode is de rijbaan en het naastgelegen fietspad afgesloten voor al het verkeer. Via borden langs de weg leiden we het verkeer om.

Verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling.

De huidige Haaksbergseweg (N315), tussen de bebouwde kom van Neede en de aansluiting van de N18 is te smal. De Haaksbergseweg (N315) is een belangrijke schakel in de wegenstructuur van de Achterhoek en vormt een belangrijke verbinding tussen de N18 richting Lochem en Zutphen en met de regio Achterhoek. Dat vraagt om goede doorstroming. Goed ingerichte kruispunten en het verbreden van de rijbaan dragen daar aan bij.

We verbreden de Haaksbergseweg (N315) tussen de kom Neede en de N18 van 6 meter naar 7,50 meter. Ter hoogte van Rietmolen maken we  een rotonde met bushaltes. De rotonde zorgt ervoor dat verkeer van en naar de zijwegen beter doorstroomt, en voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken. Ook passen we het kruispunt Achterste Russchemorsdijk aan en verleggen en verbreden we het fietspad langs de Haaksbergseweg.

Werkzaamheden  

  • verbreden Haaksbergseweg van 6,0 naar 7,5 meter
  • verleggen en verbreden van het fietspad langs de Haaksbergseweg
  • aanpassen aansluiting ter hoogte van de Achterste Russchemorsdijk
  • verleggen kabels en leidingen
  • verleggen van sloten en aanbrengen van nieuwe duikers
  • aanbrengen bomenlaan en groenvoorzieningen langs de Haaksbergseweg
  • aanleggen rotonde ter hoogte van Rietmolen (zie onderstaande video)

Impressie rotonde Rietmolen

Download 3D visualisatie N315 - Haaksbergseweg

Omleidingsroutes gemotoriseerd verkeer

De Haakbergseweg (N315) tussen de komgrens van Neede en de aansluiting met de N18 is afgesloten tussen 1 maart en 31 juli 2021. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is de weg gedurende de gehele periode afgesloten. Verkeer moet rekening houden met omleidingsroutes en meer reistijd.

Omleidingsroute ten noorden van Neede

 

Aan de noordkant van Neede zijn er omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer via de N824, N740 en de N347 naar Enschede/N18. Vanaf de N18 is Neede bereikbaar via Eibergen en de N823. Rietmolen is bereikbaar via de Kempersdijk.

Omleidingsroute ten zuiden van Neede

Het doorgaand verkeer op de N18 leiden we via Groenlo en de N319 om richting Ruurlo. Het doorgaand verkeer vanaf Ruurlo, leiden we via de N319 richting Groenlo en de N18 naar Enschede.

Fietsers

Tussen 1 maart en 31 juli is ook het fietspad langs de Haakbergseweg (N315)vanaf de komgrens Neede tot aan de N18 afgesloten voor fietsers. Fietsers leiden we om via de Kieftendijk, Pastoor C.M. van Everdingenstraat, Groothuizenweg, Mentingsweg en omgekeerd.

De omleidingsroutes staan op bereikbaargelderland.nl.

Bomenkap

De bomen stonden te dicht langs de weg (N315) tussen Neede en de N18 om de wegverbreding mogelijk te maken. Bij graafwerkzaamheden zouden  wortels beschadigen  waardoor de bomen minder vitaal werden. Provincie Gelderland vroeg daarom op 21 november 2019 een omgevingsvergunning aan bij gemeente Berkelland. We vroegen toestemming om 177 bomen te kappen. Gemeente Berkelland verleende op 30 juli 2020 voor 174 bomen een kapvergunning. Voor de kap van de andere 3 bomen was geen vergunning nodig.

Nieuwe bomen

We planten 227 nieuwe bomen, met een stamdikte van 20-25 cm in omtrek, langs de verbrede weg aan. Hiermee compenseren we een groot aandeel van het ruimtelijk gemis als gevolg van de gekapte bomen. We planten diverse soorten bomen aan die niet zo gevoelig zijn voor plaagdieren en ziektes, zoals de linde, esdoorn, zoete kers, en knotwilg.

Geluid

We voerden akoestisch onderzoek uit naar de nieuwe weg. Hieruit blijkt dat de wijziging van de weg leidt tot een toename van geluid. Een aantal woningen komt daarom in aanmerking voor geluidswerende voorzieningen aan de gevel. We hebben de bewoners daarover geïnformeerd. Zij krijgen een pakket maatregelen aangeboden als het geluidsniveau in de woning niet aan de norm voldoet. Inmiddels is Droste Bouwgroep geselecteerd om de aanpassingen aan de woningen uit te voeren. Droste Bouwgroep neemt met de bewoners contact op om een afspraak te maken over het maatregelenpakket en de planning. De aannemer probeert de werkzaamheden uit te voeren voordat de reconstructie aan de weg start. Naar verwachting is de aannemer in mei 2021 klaar met de werkzaamheden.

Planning

  • 2021: uitvoering wegwerkzaamheden tussen 01 maart 2021 en 31 juli 2021  De rijbaan is in deze periode ook geheel afgesloten voor al het verkeer  
  • December 2021 - maart 2022: planten nieuwe bomen en inrichten gebied rondom rotonde Rietmolen

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.