N315: Haaksbergseweg - N18

We verbreden in 2021 de N315, Haaksbergseweg in Neede tot aan de N18, zodat het verkeer beter doorstroomt. Daarnaast leggen we een rotonde aan ter hoogte van Rietmolen. Om deze wegverbreding mogelijk te maken zijn er 174 bomen langs de Haaksbergseweg gekapt in de week van 19 oktober 2020. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de weg is weer open voor al het verkeer.

Verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling

De huidige Haaksbergseweg, tussen de bebouwde kom van Neede en de aansluiting van de N18 is te smal. De Haaksbergseweg is een belangrijke schakel in de wegenstructuur van de Achterhoek en vormt een belangrijke verbinding tussen de N18 en de regio’s Achterhoek en Cleantech. Dat vraagt om goede doorstroming. Goed ingerichte kruispunten en het verbreden van de rijbaan dragen daar aan bij. We verbreden de Haaksbergseweg (N315) tussen de kom Neede en de N18 van 6 meter naar 7,50 meter.

Ter hoogte van Rietmolen komt een rotonde met bushaltes. De rotonde zorgt ervoor dat verkeer van en naar de zijwegen beter doorstroomt, en voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken. Ook passen we het kruispunt Achterste Russchemorsdijk aan en verleggen en verbreden we het fietspad langs de Haaksbergseweg.

De plannen van de N315 Haaksbergseweg zijn in november 2018 vastgesteld, inclusief de kap van de bomen en het landschapsplan. De omgeving is daarover destijds geïnformeerd.

Bomenkap

De bomen stonden te dicht langs de weg (N315) tussen Neede en de N18 om de wegverbreding mogelijk te maken. Bij graafwerkzaamheden beschadigen de wortels waardoor de bomen minder vitaal worden. Provincie Gelderland vroeg daarom op 21 november 2019 een omgevingsvergunning aan bij gemeente Berkelland. We vroegen toestemming om 177 bomen te kappen. Gemeente Berkelland verleende op 30 juli 2020 voor 174 bomen een kapvergunning. Voor de kap van de andere 3 bomen is geen vergunning nodig.

Nieuwe bomen

We planten 227 nieuwe bomen, met een stamdikte van 20-25 cm in omtrek, langs de verbrede weg aan. Hiermee compenseren we een groot aandeel van het ruimtelijk gemis als gevolg van de gekapte bomen. We planten diverse soorten bomen, namelijk: linde, esdoorn, zoete kers, zomereik, knotwilg en haagbeuk.

Werkzaamheden

  • kappen van bomen langs de Haaksbergseweg
  • verbreden Haaksbergseweg van 6,0 naar 7,5 meter
  • verleggen en verbreden we het fietspad langs de Haaksbergseweg
  • aanpassen aansluiting ter hoogte van de Achterste Russchemorsdijk
  • verleggen van sloten
  • aanbrengen bomenlaan en groenvoorzieningen langs de Haaksbergseweg
  • aanleggen rotonde ter hoogte van Rietmolen (zie onderstaande video)

Impressie rotonde Rietmolen

Documenten

Heeft u informatie nodig?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.