N311: Koningsweg

Er staat groot onderhoud gepland aan de N311 (Koningsweg). Het gaat om het deel tussen de N310 (vanaf snackbar Pitstop) en de westelijke toerit naar de A50. We combineren groot onderhoud met andere maatregelen, bijvoorbeeld ter verbetering van de verkeersveiligheid. Deze geplande werkzaamheden zijn verschoven naar 2019. De werkzaamheden worden gecombineerd uitgevoerd met de werkzaamheden op de N784 (Arnhem – aansluiting N311).

Snelheid verlagen

Voor de meeste aansluitende wegen op de N311 geldt een snelheid van 60 km/uur (zoals de Hoenderloseweg, Deelenseweg en Kemperbergweg). De Koningsweg tussen de N310 (bij snackbar Pitstop) en de oprit naar de A50 is het laatste deel waar een snelheid van 80 km/uur geldt. Samen met de gemeente Arnhem is onderzocht of het haalbaar is hier de snelheid ook te verlagen naar 60 km/uur. Een snelheidsverlaging vergroot de verkeersveiligheid. Tijdens het oderhoud in het voorjaar van 2019 veranderen we de maximum toegestane snelheid.

Besluit en procedure

Medio 2016 is besloten een aanpassing van de snelheid van 80 naar 60 km/uur verder voor te bereiden. Het verkeersbesluit dat hiervoor is genomen is inmiddels onherroepelijk.

Herstel bomenlaan

De bomenlanen langs de N311 zijn afgelopen decennia gefaseerd hersteld. Een deel moet nog worden uitgevoerd. Het gaat om de delen tussen de N310 en Droompark Hooge Veluwe, tussen Kemperbergerweg en Deelenseweg en een deel tussen Hoenderloseweg en A50. Tegelijk met het groot onderhoud herstellen we de bomenlaan tussen de N310 en Droompark Hooge Veluwe. Oude bomen in de laan vervangen we door nieuwe bomen om te voorkomen dat de oude bomenlaan te veel in verval raakt. Door lanen te herstellen waarborgen wij de waardevolle laanstructuur voor de toekomst. De oude bomen zijn in februari 2018 gekapt. Aansluitend op de wegwerkzaamheden planten we de nieuwe bomen. 

Reacties

Tijdens een inloopavond op 20 januari 2016 hebben wij onze plannen toegelicht. De reacties zijn gebundeld in een reactienota (zie documenten).

Uitvoering werkzaamheden

Tussen 11 maart en 3 mei werkt aannemer Dostal aan de N311 tussen de kruising met de N310 en knooppunt Waterberg. De weg wordt opnieuw geasfalteerd en ingericht als 60 km/u weg. Om de verlaagde snelheid te handhaven worden er ook drempels aangebracht. We hebben de werkzaamheden opgedeeld in 4 fasen.

Dostal start op 11 maart met de werkzaamheden aan de Koningsweg (N311) tussen de rotonde bij pannenkoekenhuis Den Strooper en de Clement van Maasdijklaan. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden op 3 april afgerond. Aansluitend werken we aan het deel tussen de Clement van Maasdijklaan en afrit Schaarsbergen. Deze werkzaamheden zijn op 19 april klaar. We werken gelijktijdig hieraan op de Koningsweg (N311) tussen de kruising met de N310 en de rotonde bij pannenkoekenhuis Den Strooper. Tussen 22 april en 3 mei voeren we de laatste werkzaamheden aan de N311 uit, tussen afrit Schaarsbergen en de aansluiting met de N784.

Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten tussen de kruising Koningsweg/Otterloseweg en de N784. Verkeer wordt omgeleid via de N310 Koningsweg en de N224 en de N803. Kijk op www.bereikbaargelderland.nl voor de actuele werkzaamheden en omleidingsroutes.

Planning

  • najaar 2017: opstellen bestek en voorbereiding uitvoering
  • voorjaar 2018: aanvang laanherstel door verwijderen deel van de bomen
  • maart - mei 2019: uitvoering werkzaamheden, aansluitend op de wegwerkzaamheden planten we een deel van de nieuwe laanbomen aan
  • 2022: restant bomen kappen en nieuwe aanplant

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.