N308/N763: Elburg - Wezep

Voor 2020 staat groot onderhoud gepland aan Zuiderzeestraatweg Oost en Zuiderzeestraatweg vanaf de aansluiting Eperweg (N309) tot Wezep en de Kamperstraatweg vanaf de Zuiderstraatweg tot en met de provinciegrens met Overijssel. Het onderhoud in de bebouwde kom van Oldebroek is in 2018 uitgevoerd.

80-kilometerweg

De N308 is een verbindingsweg die vanaf de Eperweg (N309) door de kom van Oldebroek loopt en aansluit op de A28 bij Wezep. Het verkeer op deze weg moet veilig en vlot kunnen doorstromen. Daarom is de weg ingericht als 80 kilometer-weg met uitzondering van de bebouwde kom van Oldebroek.

Werkzaamheden

  • Onderhoudswerkzaamheden aan de rijbaan en fietspaden
  • Onderhoudswerkzaamheden rijbaan N763 tot aan de grens met Provincie Overijssel
  • Aanbrengen vangrail in de buitenbocht ter hoogte van de Laanszichtsweg
  • Verstevigen smalle bermen tussen de rijbaan en de watergang met grasbetonstenen.
  • Verplaatsen rijwielstalling bushalte Rustenburgsweg
  • Aanpassing kruispunt Stouwdamsweg
  • Aanpassing fietsoversteek ter hoogte van de Kamperstraatweg (N763)
  • Vervanging openbare verlichting door led lampen

Planning

We voeren de werkzaamheden uit tussen eind juni 2020 en eind oktober 2020.

Informatie

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Contact

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.