N308/N763: Elburg - Wezep

Voor 2020 staat groot onderhoud gepland aan Zuiderzeestraatweg Oost en Zuiderzeestraatweg vanaf de aansluiting Eperweg (N309) tot Wezep en de Kamperstraatweg vanaf de Zuiderstraatweg tot en met de provinciegrens met Overijssel. Het onderhoud in de bebouwde kom van Oldebroek is in 2018 uitgevoerd.

80-kilometerweg

De N308 is een verbindingsweg die vanaf de Eperweg (N309) door de kom van Oldebroek loopt en aansluit op de A28 bij Wezep. Het verkeer op deze weg moet veilig en vlot kunnen doorstromen. Daarom is de weg ingericht als 80 kilometer-weg met uitzondering van de bebouwde kom van Oldebroek.

Onderzoek naar knelpunten

In het kader van trajectaanpak van provinciale wegen heeft de provincie Gelderland in 2017 onderzoek uitgevoerd naar de verbetering van de verkeersveiligheid op de N308 en N763. In 2012 hebben we de wegen al aangepast. We verwachten daarom geen grootschalige aanpassingen aan de weg. Het onderzoek richt zich vooral op de volgende knelpunten:

  • breedte van de fietspaden
  • breedte van de tussenberm breedte fietspad en hoofdrijbaan
  • diepe sloten liggen te dicht op de weg
  • bomen staan te dicht op het fietspad

Het gedeelte ter hoogte van de op- en afritten van de A28 bij Wezep vallen buiten de trajectaanpak. Dit weggedeelte wordt in het kader van de ontwikkeling van het bedrijvenpark H2O aangepast.

De verkenning is april 2018 opgeleverd. De verwachting is dat eind 2018 bekend is welke maatregelen verbeteringen worden meegenomen. De werkzaamheden op de N308 zullen in 2020 worden uitgevoerd.

Informatie

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Contact

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.