N304: Otterlo - Apeldoorn

In 2018 zijn we gestart met groot onderhoud aan de provinciale weg tussen Otterlo en Apeldoorn (N304), de Europaweg. Tijdens dit onderhoud treffen we ook maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Samen met de gemeenten Apeldoorn en Ede en Rijkswaterstaat hebben we de maatregelen uitgewerkt. Deze maatregelen verbeteren de verkeersveiligheid, beschermen de fauna of voorkomen vervuiling van het drinkwater.

Terugkeer naar oude situatie, maar wel beter

Door de toename in verkeer, zijn maatregelen nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren. De Europaweg is een drukke weg. Het is moeilijk om vanaf de A1, (Hoog Buurloseweg en de Ugchelsegrensweg) de Europaweg op te rijden of over te steken. Daarom worden bij de aansluiting met de A1 en op de kruispunten Hoog Buurloseweg en Ugchelsegrensweg verkeerslichten geplaatst.

Daarnaast krijgt de Europaweg dubbele rijstroken in beide richtingen. In het verleden bestond de Europaweg in beide richtingen ook al uit twee rijstroken. In die tijd waren er ook gevaarlijke situaties bij de kruispunten. Toen is ervoor gekozen om de weg te versmallen naar één rijstrook per rijrichting, zodat het overzichtelijker werd. Nu kiezen we er voor de weg weer te verdubbelen en verkeerslichten te plaatsen.

Kappen en herplanten

Om ruimte te maken voor de werkzaamheden en de maatregelen is het noodzakelijk in totaal 69 bomen en 137 m2 bos te kappen. Als de werkzaamheden klaar zijn herplanten we bomen en struiken. Daarbij wordt meer geplant dan dat er gekapt is, alleen op een iets andere plek, op een veilige afstand van de weg.

Landschapsverbetering

Vanwege het groene karakter van het gebied, door het aanwezige bos en het kleinschalige oude agrarische landschap, is het wenselijk dat de brede middenbermen van de N304 beplant zijn. Plaatselijk is dit op het moment niet het geval en is er sprake van een open en breed wegprofiel. Door het toevoegen van bomen en struikgewas wordt het groene karakter versterkt. Op de meeste plaatsen planten we bomen in de middenberm. Op delen waar geen ruimte is voor bomen, kiezen we waar mogelijk voor struikgewas in de vorm van krentenbomen. De krentenboom is ecologisch waardevol, bloeit in de lente en heeft prachtige herfstkleuren. Tussen de Hoog Buurloseweg en Ugchelsesgrensweg is geen ruimte in de middenberm om struikgewas te planten.

Het is belangrijk dat de weggebruiker de inrichting van de weg als prettig en veilig ervaart. Onze aandacht gaat uit naar het behouden van zicht rondom de rijbaan en richting de kruisingen.

Planning

  • oktober 2018 - medio juni 2019: uitvoering werkzaamheden

Aannemer Van Gelder voert deze werkzaamheden uit.  

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.