N304: Otterlo - Apeldoorn

In 2019 en 2020 voeren we groot onderhoud uit aan de Otterloseweg (N304) tussen Otterlo en Apeldoorn. Tijdens dit onderhoud treffen we ook maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren of de vervuiling van drinkwater te voorkomen. 

Werkzaamheden

Samen met de gemeenten Apeldoorn en Ede hebben we de maatregelen uitgewerkt.

Naast het vervangen van het asfalt voeren we volgende werkzaamheden uit:

  • aanpassen kruispunt Otterloseweg (N304)/Hoenderloseweg (zijde Apeldoorn)
  • aanpassen kruispunt Otterloseweg (N304)/Brouwersweg
  • aanpassen kruispunt Otterloseweg (N304)/Apeldoornseweg (N804)
  • aanleggen bushaltes kruispunt Otterloseweg (N304)/Hoenderloseweg (zijde Apeldoorn)
  • verbeteren toegankelijkheid bushalte rotonde Otterlo
  • verbeteren fietsoversteek Weikamperweg
  • aanbrengen filter in bermen van het grondwaterbeschermingsgebied

Bij de kruising Otterloseweg/Apeldoornseweg blijft de rijstrook voor rechts afslaand verkeer bestaan. Dit hebben we ook besproken met de dorpsraad Hoenderloo.

Bomen

Voor de nieuwe bushaltes en de aanpassingen van de kruisingen hebben we ruimte nodig. Daarom is het noodzakelijk in totaal 27 bomen en 64m2 bos te kappen. Als de werkzaamheden klaar zijn planten we nieuwe bomen aan volgens de kapvergunning.

Planning

  • najaar 2019 - voorjaar 2020: uitvoering werkzaamheden

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.