N304: Ede - Otterlo

In 2017 en 2018 hebben we groot onderhoud uitgevoerd aan de N304 tussen Ede en Otterlo. Een aantal geplande werkzaamheden konden we niet uitvoeren. Deze werkzaamheden voeren we in de tweede helft van 2018 uit.

Werkzaamheden en verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden aan de N304 hebben we een geleiderail tussen de hoofdrijbaan en het fiestpad geplaatst. Over een lengte van ongeveer 350 meter kon dat niet. Hier liggen kabels en leidingen in de weg. We hebben hiervoor een alternatieve oplossing bedacht, maar deze vraagt meer materiaal. Dit materiaal is besteld en we verwachten het laatste deel van de geleiderail in de tweede helft van 2018 te plaatsen.Tijdens deze werkzaamheden zetten we een rijdende afzetting in. Actuele informatie over de verkeershinder vindt u op de website van Bereikbaar Gelderland

Fietspad parallelweg

We zijn van plan de parallelweg tussen de Roekelse Bosweg en de entree van zorggroep ’s Heerenloo als fietspad in te richten. Hier is een verkeersbesluit voor nodig. Dat besluit hebben we op 19 juni 2017 gepubliceerd. Op dit besluit is een aantal bezwaren ingediend. Totdat deze bezwaren zijn afgehandeld voeren we geen werkzaamheden uit die hiermee te maken hebben.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.