N304: Ede - Otterlo

Voor 2017 en 2018 staat groot onderhoud gepland op de N304 Ede – Otterlo. We vervangen de asfalt deklaag en we voeren enkele verkeersaanpassingen uit ter verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Zo brengen we onder meer geleiderails aan tussen de N304 en het fietspad, verbeteren we de rotonde N304-N801 en verbeteren we de OV-voorzieningen bij Otterlo.

Werkzaamheden

  • aanvullende voorzieningen (grotere fietsenstalling en betere bereikbaarheid van de bushalte) voor openbaar vervoer bij Otterlo
  • verbeteren van de rotonde N304 - N801
  • verkeersveilig maken kruispunt door verkeersgeleiders N304 – Roekelse Bosweg
  • verkeersveilig maken kruispunt door verkeersgeleiders N304 – Damakkerweg
  • parallelweg tussen Roekelse Bosweg en entree zorggroep ‘s Heerenloo wordt fietspad
  • aansluiting Elzenbosweg (zandpad) wordt afgesloten voor alle verkeer
  • aanbrengen van geleiderails tussen provinciale weg en fietspad tussen Otterlo en de Valske beek (nabij De kleine Pol).

Planning

Voor de bereikbaarheid is het eerste stuk (Fase 1) tussen Ede (N224) en de rotonde Driesprong in 2017 uitgevoerd. De overige werkzaamheden voeren we in het voorjaar van 2018 uit.

Dinsdag 3 april tot en met donderdag 26 april 2018

  • fase 2 werkzaamheden bij rotonde Driesprong – Roekelse Bosweg.
  • fase 3 werkzaamheden bij Roekelse Bosweg tot rotonde N801
  • fase 4 werkzaamheden bij rotonde N801 tot rotonde Otterlo.

Aangepaste dienstregeling bus

Tijdens de werkzaamheden wordt de bus, waar mogelijk, tijdens of langs het werkvak geleid. Met Syntus zijn afspraken gemaakt over een aangepaste dienstregeling en omleidingsroutes. Kijk op de site van Syntus voor meer informatie.

Verkeersbesluiten

Het verkeersbesluit is op 19 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.