N303: Putten - Ermelo

Op 23 september 2019 starten de onderhoudswerkzaamheden aan de Putterweg (N303) tussen het wokrestaurant in Putten en de rotonde (Ericalaan/Hamburgerweg) in Ermelo. Naar verwachting zijn de werkzaamheden uiterlijk 4 oktober 2019 klaar (uitvoeringsperiode weken 39 en 40).

Over het project

Iedere 9 jaar wordt het asfalt op provinciale wegen vervangen. Aan de N303 wordt nu na 7 jaar al onderhoud uitgevoerd omdat de kwaliteit van het asfalt dat vereist. Tegelijkertijd met de nieuwe asfaltering wordt een inhaalverbod voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd landbouwvoertuigen en brommobielen) tussen Ermelo en Putten van kracht. Er wordt markering aangebracht en er komen nieuwe borden. Daarmee wordt een deel van de inhaalproblemen op deze weg opgelost.

Eventuele maatregelen ter verbetering van verkeersveiligheid, landschap en natuur, en de leefomgeving worden na besluitvorming in 2021 gerealiseerd.

Planning

De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd vanaf maandag 23 september 2019 tot uitertlijk 4 oktober 2019. De actuele wegwerkzaamheden en omleidingsroutes vindt u op Bereikbaar Gelderland. De werkzaamheden worden in een aantal aaneengesloten nachten uitgevoerd, zodat de hinder voor weggebruikers beperkt blijft.

Verkeersbesluit

Bekijk het verkeersbesluit het instellen van een inhaalverbod in de gemeenten Putten en Ermelo.

Contact

Heeft u nog vragen? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.