N303: Ermelo - Harderwijk

In 2022 en 2023 staat groot onderhoud gepland voor de N303 tussen Ermelo en Harderwijk (A28). Met de gemeenten Ermelo en Harderwijk en de politie verkenden we of we het asfaltonderhoud kunnen combineren met maatregelen om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te verbeteren. Inmiddels weten we welke maatregelen we kunnen uitvoeren en zijn we bezig met de voorbereidingen daarvoor. 

Onderhoudswerkzaamheden asfalt

Op het gedeelte tussen de Tonselrotonde en de A28 vervangen we het asfalt. Op de rest van dit traject vervingen we het asfalt al in 2015. 

Aanvullende werkzaamheden

Naast het onderhoud aan het asfalt, voeren we in 2022 de volgende maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren:

  • Aanpassen van verkeerslichten bij Harderwijk, zodat het verkeer vlotter door kan rijden. Daarmee verkleinen we de kans op files.
  • Maatregelen om wateroverlast op en naast te weg te verminderen bij hevige regenval.
  • We passen de aansluitingen van enkele percelen aan de weg aan, zodat de inritten duidelijker zichtbaar zijn.
  • We passen de fietsoversteek bij de Kalkoenweg in Ermelo aan: de opstelruimte voor fietsers wordt breder en we verbreden de middengeleider.
  • Op enkele locaties verwijderen we schampblokken (betonnen blokken) in de berm en brengen we geleidebanden aan. Dat is veiliger voor bijvoorbeeld motorrijders.

Plannen en ontwerp

In deze film laten we de plannen voor het groot onderhoud zien. Ook kunt u hieronder de tekeningen van het definitieve ontwerp en de presentatietekening bekijken. De maatregelen in het definitieve ontwerp kunnen afwijken van het voorlopige ontwerp, dat we in december 2019 tijdens de inloopavond toonden. In verband met het uiteindelijke beschikbare budget voor de werkzaamheden moesten sommige geadviseerde maatregelen afvallen.

Vragen stellen en digitale bijeenkomst

Belangstellenden konden zich aanmelden voor een digitale bijeenkomst op woensdag 24 november 2021. Tijdens de bijeenkomst beantwoordden we samen met de gemeente Harderwijk de vragen. Lees de samenvatting van de vragen en antwoorden (PDF 190 kB).

Planning

  • 2021: definitief ontwerp en aanbesteding
  • 2022 en 2023: uitvoering groot onderhoud en extra maatregelen

We verwachten de werkzaamheden aan de N303 bij Ermelo uit te voeren tussen augustus 2022 en januari 2023, en de werkzaamheden bij Harderwijk van maart 2023 tot augustus 2023.

Zodra meer informatie bekend is, plaatsen we dat op deze website.

Mogelijk vinden er voor 2022 ook al (kleinschalige) werkzaamheden plaats. De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland

Documenten

Meer informatie

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.