N303: Ermelo - Harderwijk

In 2022 staat groot onderhoud gepland voor de N303 tussen Ermelo en Harderwijk (A28). Met de gemeenten Ermelo en Harderwijk en de politie verkenden we of we het asfaltonderhoud kunnen combineren met maatregelen om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te verbeteren. Inmiddels weten we welke maatregelen we kunnen uitvoeren en zijn we bezig met de voorbereidingen daarvoor.

Onderhoudswerkzaamheden asfalt

Op het gedeelte tussen de Tonselrotonde en de A28 vervangen we het asfalt. Op de rest van dit traject vervingen we het asfalt al in 2015. 

Aanvullende werkzaamheden

Naast het onderhoud aan het asfalt, voeren we in 2022 de volgende maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren:

  • Aanpassen van verkeerslichten bij Harderwijk, zodat het verkeer vlotter door kan rijden. Daarmee verkleinen we de kans op files.
  • Maatregelen om wateroverlast op en naast te weg te verminderen bij hevige regenval.
  • We passen de aansluitingen van enkele percelen aan de weg aan, zodat de inritten duidelijker zichtbaar zijn.
  • We passen de fietsoversteek bij de Kalkoenweg in Ermelo aan: de opstelruimte voor fietsers wordt breder en we verbreden de middengeleider.
  • Op enkele locaties verwijderen we schampblokken (betonnen blokken) in de berm en brengen we geleidebanden aan. Dat is veiliger voor bijvoorbeeld motorrijders.

Ontwerp

De maatregelen werken we uit in een ontwerp. Op dit moment hebben we een voorlopig ontwerp van onze plannen. Zie daarvoor de tekeningen onder deze tekst. Dit voorlopige ontwerp werken we uit in een Definitief ontwerp. De maatregelen in het definitieve ontwerp kunnen afwijken van het voorlopige ontwerp. We verwachten het definitieve ontwerp in de zomer 2021 (online) te kunnen delen met de omgeving van Harderwijk en Ermelo.   

Ontwerptekeningen deel 1 (PDF 1MB)
Ontwerptekeningen deel 2 (PDF 1 MB)
Ontwerptekeningen deel 3 (PDF 1 MB)

Planning

2021: definitief ontwerp en aanbesteding
2022: uitvoering groot onderhoud en extra maatregelen

Zodra meer informatie bekend is, plaatsen we dat op deze website.

Mogelijk vinden er voor 2022 ook al (kleinschalige) werkzaamheden plaats. De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland

Meer informatie

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.