N301: Rondweg Nijkerk

De provincie Gelderland is begonnen met onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden aan de rondweg van Nijkerk. Het traject waar gewerkt wordt loopt vanaf de rotonde Chopinlaan tot en met de kruising Berencamperweg. Het werk loopt tot eind mei 2019.

Kruispunten verbeteren en hele traject asfalteren

Wegenbouwer KWS voert het werk aan de N301 in de bebouwde kom van Nijkerk uit.

  • op het hele traject vervangen we de bovenste laag asfalt (circa 4 cenitmeter)
  • de kruisingen Frieswijkstraat, Watergoorweg en Berencamperweg worden opnieuw ingericht. Er komen extra rijstroken en nieuwe verkeerslichten
  • op het kruispunt Holkerweg worden nieuwe verkeerslichten geplaatst
  • bij rotonde Arkemheenweg worden de betonelementen in het middeneiland vervangen
  • het fietspad vanaf Nobellaan tot Holkerweg krijgt een nieuwe laag asfalt

Fietstunnels door gemeente

Tijdens de werkzaamheden aan de N301 door de provincie, legt de gemeente Nijkerk twee nieuwe fietstunnels aan. Eén in de Ambachtsstraat ter hoogte van Watergoot en één in de Arkemheenweg. De werkzaamheden worden in onderling overleg uitgevoerd zodat u hiervan zo min mogelijk overlast ondervindt.

Alternatieve routes

Om het verkeer zo min mogelijk te belemmeren, zijn er diverse alternatieve routes om uw bestemming wel te bereiken.

  • via de A28 en A1, beide richtingen
  • via de N798 (naar Putten) en vandaar uit via de N303 naar Barneveld, beide richtingen
  • via de Chopinlaan (N301) naar Barneveld, beide richtingen.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd van oktober 2018 tot en met mei 2019.

We voeren het werk uit in 4 fasen. 

De werkzaamheden vanaf kruispunt Amersfoortseweg tot rotonde Arkemheenweg zijn inmiddels uitgevoerd. De laatste fase is nu in volle gang en verloopt volgens planning.

Fase 4: Maart/mei 2019 Van rotonde Chopinlaan t/m kruising Amersfoortseweg

Week 12

Werkzaamheden aan de Barneveldseweg (N301) tussen de rotonde aan de Chopinlaan tot net voor het kruispunt aan de Amersfoortseweg. Hier wordt overdag gewerkt.

Week 13 t/m week 15

Reconstructie van het kruispunt aan de Barneveldseweg (Amersfoortseweg & Frieswijkstraat) Hier werken we zowel in de nacht als overdag.

Week 13 (weekend van 29 maart 2019 t/m 1 april 2019)

Frezen en asfalteren tussen de brug over de Arkervaart & het kruispunt aan de Berencamperweg.

Week 15 (weekend van 13 & 14 april 2019)

Reconstructie van het kruispunt Ambachtstraat-Arkemheenweg.

Week 16 t/m week 18

Reconstructie van het kruispunt aan de Watergoorweg, en werkzaamheden tussen de rotonde Arkemheenweg & de brug over de Arkervaart. Hier wordt overdag en in het weekend gewerkt.

Week 19 t/m week 22 (2 weekenden)

Uitvoering werkzaamheden aan de Berencamperweg (kruising N301-N798).

Voor actuele informatie en omleidingsroutes kunt u op de website van Bereikbaar Gelderland kijken.

Inloop 

De aannemer houdt regelmatig een inloopavond in de bouwkeet Frieswijkstraat 60 te Nijkerk. De volgende inloopavond is nog niet ingepland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.