N225: A50–Valkenburglaan Oosterbeek

Voor 2022 staat groot onderhoud gepland op de Utrechtseweg (N225) tussen de A50 en de rotonde Valkenburglaan in Oosterbeek. Daarnaast voeren we maatregelen uit om de weg veiliger te maken.

Onderzoek naar knelpunten

Samen met gemeente Renkum en de Regiopolitie deden we in 2018 onderzoek naar het verbeteren van de situatie ter hoogte van de bebouwde komgrens Oosterbeek. De belangrijkste conclusie was dat dit gedeelte van de weg niet de uitstraling heeft van een bebouwde kom, waardoor auto’s niet afremmen en met hoge snelheden de rotonde naderen. Een tweede conclusie was dat de fietspadenstructuur niet aansluit op de doorgaande fietsstructuur richting Doorwerth en dat fietsers hierdoor onnodig de Utrechtseweg over moeten steken. Daarnaast bleek dat fietsers richting Doorwerth nu al het zuidelijke fietspad gebruiken.

Verkeersmaatregelen komgrens

We voeren een aantal maatregelen uit die de verkeersveiligheid en de uitstraling van de kom ter hoogte van Oosterbeek sterk verbeteren:

 • We maken een 2-richtingen fietspad aan de zuidkant van de Utrechtseweg, vanaf de rotonde van de Oude Herbergh tot aan de Wolfhezerweg. Het fietspad wordt 3,50 m breed.
 • Het huidige voetpad langs dit fietspad blijft bestaan.
 • Het fietspad aan de noordkant van de Utrechtseweg komt te vervallen, waardoor er ruimte ontstaat om de tussenberm tussen fietspad en rijbaan te verbreden en de hoofdrijbaan te verleggen. Deze komt verder van de woningen af te liggen.
 • We leiden bromfietsers tussen de komgrens en de rotonde van de Oude Herbergh over de rijbaan.
 • We leiden bromfietsers buiten de komgrens vanaf de rijbaan naar het 2-richtingen fietspad.
 • We maken een tussenberm van 2,50 meter tussen het nieuwe 2-richtingen fietspad en de rijbaan.
 • Om het verkeer af te remmen maken we ter hoogte van de bebouwde komgrens een middengeleider met een uitbuiging.

Verkeersmaatregelen kruispunt bij Kievitsdel

Het kruispunt bij Kievitsdel passen we aan:

 • We plaatsen nieuwe verkeerslichten.
 • De fietsoversteken aan de west- en zuidkant verdwijnen.
 • De fietsoversteken aan de noord- en oostkant maken we geschikt voor 2 rijrichtingen. Dit verbetert de verkeersafwikkeling van het kruispunt.
 • Automobilisten die vanuit Oosterbeek het kruispunt naderen, kunnen zich beter opstellen omdat er langere opstelvakken voor de verkeerslichten komen.
 • Voor voetgangers verandert er niet veel. De huidige wandelpaden blijven bestaan, ook bij de verkeerslichten.
 • Bij de bushalte richting Heelsum plaatsen we een nieuw bushokje. We verbreden het perron en er komt een overdekte fietsenstalling voor (brom)fietsen. Op de stoep brengen we geleidelijnen aan, zodat blinden en slechtzienden beter hun weg kunnen vinden.
 • We maken een voetpad van het doodlopende fietspad tussen Kievitsdel en de Kabeljauwallee. Tussen voetpad en rijbaan plaatsen we een haag.
 • We verwijderen de bushaltes bij Mooiland

Film

De N225 Utrechtseweg gaat bij het kruispunt bij Kievitsdel over in een ander provinciale weg: de N782 . Ook daar heet de rijbaan nog steeds Utrechtseweg. Met 2 aparte filmpjes brengen we in beeld hoe we de Utrechtseweg veiliger maken en wat dat betekent voor zowel weggebruikers als aanwonenden:

 • Verkeersmaatregelen Utrechtseweg N225: vanaf de rotonde bij de “Oude Herberg” (Oosterbeek) en het kruispunt met de Wolfhezerweg.
 • Verkeersmaatregelen Utrechtseweg N782: vanaf de rotonde Bennekomseweg (Heelsum) en KabeljauwAllee. Dit is inclusief het kruispunt bij Kievitsdel.  

Uitgeschreven tekst

Uitgeschreven tekst

Planning

Heden – april 2020  Onderzoek knelpunten op de Utrechtseweg (N225)
Augustus 2021 Aanwonenden informeren over de plannen
Oktober 2021 Besluitvorming
Vanaf november 2021 Voorbereiding en aanbesteding
2022                           Uitvoering werkzaamheden 

Contact

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.