N224: De Klomp – Ede (A30)

Medio 2019 voeren we de laatste werkzaamheden uit aan de N224 De Klomp – Ede (A30). Wij combineren het groot onderhoud met andere maatregelen, bijvoorbeeld ter verbetering van de verkeersveiligheid. 

Bekijk de presentatietekening (PDF 5 MB)

Bedrijventerrein Kievitsmeent

Nabij bedrijventerrein Kievitsmeent vervangen we het asfalt. Daarnaast veranderen we de inrichting van het fietspad tussen de A30 en de Argonstraat. Fietsers kunnen dan vanuit Ede doorrijden tot de Argonstraat en daar via het verkeerslicht de Argonstraat in. De bomen langs het fietspad blijven behouden.

Bushalte Kievitsmeent

De bushalte Kievitsmeent voor de bus richting de Klomp wordt verplaatst. Deze komt dichter bij de verkeerslichten te liggen. We leggen daar ook een voetgangersoversteek aan.

Planning

Medio 2019: uitvoeren werkzaamheden nabij bedrijventerrein Kievitsmeent

Contact

U kunt voor actuele werkzaamheden kijken op Bereikbaar Gelderland.

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.