N224: De Klomp – Ede (A30)

In het najaar van 2018 staat er groot onderhoud gepland aan de N224 De Klomp – Ede (A30). Wij combineren het groot onderhoud met andere maatregelen, bijvoorbeeld ter verbetering van de verkeersveiligheid. Over deze maatregelen hebben wij eerste afspraken gemaakt met de gemeente Ede en Rijkswaterstaat.

Bekijk de presentatietekening (PDF 5 MB)

Onderhoud

Tussen maandag 5 november en zaterdag 10 november vervangen we het asfalt van de Rijksweg (N224) tussen Oude Heuvel en de kruising Kievitsmeent/Meikade. Daarnaast maken we de oversteek bij de Kade veiliger. Bij de aansluiting van de Meikade en de Kade is het noodzakelijk respectievelijk 5 en 7 bomen te kappen. Deze bomen belemmeren nu het zicht op de weg vanuit de zijwegen. Tijdens de werkzaamheden is de weg in beide richtingen afgesloten. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de Hoofdweg, Buurtweg/Nieuweweg, Doesburgerdijk-West en Heremeijesteeg.

Tussen 12 en 20 november werken we aan het kruispunt Rijksweg (N224)/Klompersteeg (N418). Naast het vervangen van het asfalt richten we deze kruising opnieuw in. Het kruispunt wordt volledig afgesloten. Lokaal verkeer kan gebruik maken van de Veenweg, Munnikenweg, Schras, Hoofdweg, Buurtweg/Nieuweweg en Meikade.

Station Veenendaal-De Klomp

Het treinstation Veenendaal-De Klomp blijft onverminderd bereikbaar voor fietsers, voetgangers en de bus. Automobilisten kunnen het station alleen bereiken vanaf de zuidzijde (Ravelijn/Rondweg de Klomp). De omleidingsroute vanuit het noorden (Renswoude/Ederveen) gaat via de Klompersteeg, Nieuweweg-Noord, Voorpoort, Bastion en Lunet.

Fietsers

Verkeersregelaars begeleiden fietsers veilig langs de werkzaamheden.

Bedrijventerrein Kievitsmeent

Nabij bedrijventerrein Kievitsmeent voeren we de geplande werkzaamheden medio 2019 uit. Naast asfaltonderhoud veranderen we de inrichting van het fietspad tussen de A30 en de Argonstraat. Fietsers kunnen dan vanuit Ede doorrijden tot de Argonstraat en daar via het verkeerslicht de Argonstraat in. De bomen langs het fietspad blijven behouden.

Bushalte Kievitsmeent

De bushalte Kievitsmeent voor de bus richting de Klomp wordt verplaatst. Deze komt dichter bij de verkeerslichten te liggen. We leggen daar ook een voetgangersoversteek aan.

Planning

  • november 2018: uitvoeren werkzaamheden tussen Oude Heuvel en de kruising Kievitsmeent/Meikade
  • Medio 2019: uitvoeren werkzaamheden nabij bedrijventerrein Kievitsmeent

Contact

U kunt voor actuele werkzaamheden kijken op Bereikbaar Gelderland.

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.