Musea, versterken maatschappelijke rol kleine musea

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het versterken van de maatschappelijke rol van kleine musea door activiteiten die vernieuwend zijn voor een museum op een of meer van de volgende aspecten:

  • het versterken van de inhoudelijk kwaliteit door vaste presentaties, tijdelijke tentoonstellingen of educatieve activiteiten
  • het vergroten van het publieksbereik door maatregelen op het gebied van toegankelijkheid, bedrijfsvoering, automatisering, vrijwilligers- of sponsorbeleid
  • het versterken van het netwerk door samenwerkingsprojecten met andere erfgoedinstellingen in de gemeente of in de regio aan te gaan of door samen te werken met andere instellingen die werkzaam zijn binnen de vrijetijd- of welzijnssector.

U kunt, als klein museum of als historische organisatie, ook subsidie aanvragen voor activiteiten die de Gelderse identiteit en de geschiedenis in de regio versterken.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 7.8 (Versterken maatschappelijke rol kleine musea).

Subsidie aanvragen

Musea kunnen bij Erfgoed Gelderland informatie en ondersteuning krijgen bij hun aanvraag.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘CenE Versterken maatschappelijke rol kleine musea’.

Voor de digitale aanvraag is een plan van aanpak nodig.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2018. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Musea kunnen bij Erfgoed Gelderland informatie en ondersteuning krijgen bij het aanvragen.

Stel overige vragen via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.