Monumenten, gemeentelijke monumenten

Heeft u als gemeente budget in uw begroting opgenomen om gemeentelijke monumenten in stand te houden? Dan kunt u extra budget aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

De gemeente kan extra subsidie ontvangen als zij in haar begroting geld heeft gereserveerd om gemeentelijke monumenten in stand te houden. Daarnaast dient de gemeente een geldende verordening voor de instandhouding van haar gemeentelijke monumenten te hebben. Alleen de gemeente kan voor deze subsidie een aanvraag indienen.

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van alle aanvragen die vóór 31 december 2018 zijn ingediend. Bij het aanvragen van de subsidie is dus nog niet bekend hoe hoog het bedrag per gemeente zal zijn maar bedraagt ten hoogste het bedrag dat de gemeente zelf ook gereserveerd heeft in de (vastgestelde) gemeentelijke begroting.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 7.5 (Instandhouding gemeentelijke monumenten). 

Subsidie aanvragen

Voor het jaar 2019 kunt u een subsidieaanvraag indienen tot en met 31 december 2018. U vraagt subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘CenE Gemeentelijke monumenten'.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.