Mobiliteitsprojecten

Wilt u een haalbaarheidsstudie, onderzoek, pilot of een project uitvoeren om het gedrag op het gebied van verkeer en vervoer te beïnvloeden? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

Voorbeelden van mobiliteitsprojecten zijn:

  • Het doen van onderzoek en het testen van maatregelen om de druk(te) op een bus- of treinlijn te verminderen
  • Het laten uitvoeren van een planstudie naar een (wijziging/aanpassing) van een treinlijn
  • Het uitvoeren van onderzoek of een pilot om de reizigersinformatie te verbeteren.

Voorwaarden 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 5.8 Mobiliteitsprojecten.

Wie kunnen aanvragen?

  • gemeenten
  • privaatrechtelijke rechtspersonen onder bepaalde voorwaarden die staan vermeld in paragraaf 5.8. van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016:
    • de activiteit van de rechtspersonen moet zich richten op de eigen organisatie en is uitsluitend voor eigen gebruik
    • rechtspersonen die zich krachtens hun statuten inzetten voor de bevordering van mobiliteitsmanagement. Onder mobiliteitsmanagement verstaan wij hier alle activiteiten gericht op het afstemmen van vraag en aanbod van verkeer en vervoer.   

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Mobiliteitsprojecten’.

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de kosten met een minimum van € 5.000 en maximum van € 50.000.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.