Minister Van Nieuwenhuizen kiest voor uitstel opening Lelystad Airport

26-2-2018 Vliegtuig vleugel

Lelystad Airport gaat niet in april 2019 open. Woensdag 21 februari 2018 heeft Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten meer tijd te nemen voor het proces richting de opening van de luchthaven.

Dit heeft ze gedaan na inspraak van bewoners, bestuurders, ondernemers en gebruikers van het luchtruim. Hierbij geeft ze aan dat met maximale druk op het proces opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 wellicht mogelijk is, maar dat ze dat niet verantwoord vindt. Ze wil het zorgvuldig doen en vindt het realistisch om uit te gaan van 2020.

Zorgvuldige procedure

Provincie Gelderland juicht toe dat de minister met dit besluit gekozen heeft voor een zorgvuldige procedure. In de afgelopen periode is gebleken dat er erg veel verschillende belangen een rol spelen. Die belangen van de verschillende partijen hebben recht op goede aandacht. De minister laat met dit besluit nogmaals zien daar werk van te willen maken. Wij hebben eerder ook gepleit voor zorgvuldigheid boven snelheid.

Herindeling

We verwachten dat de extra tijd daarnaast gebruikt zal worden om de herindeling een goede start te geven. In dit verdere proces willen we een actieve rol. Het gaat namelijk om een ingewikkelde, landelijke opgave waar erg veel partijen en mensen belang bij hebben.

De minister heeft laten weten vast te willen houden aan de vliegroute boven Renkums Beekdal-Wageningen-Randwijk. Dat strookt niet met de ingediende zienswijze. Ook hebben we twijfels geuit over de praktische haalbaarheid van deze route.

Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over de ontwikkeling van Lelystad Airport. Hierop is tevens een verzameling van documenten te vinden, waaronder de kamerbrief van Minister Van Nieuwenhuizen en kaarten over de aansluitroutes.

Terug naar nieuwsoverzicht