plaatje klimaatplan

Mini-congres klimaatplan

Openbaar | door provincie Gelderland


Donderdag 25 oktober 09:00 uur - 12:00 uur

Provinciehuis, Statenzaal
Markt 11, Arnhem


Informatie

Op de vierde donderdag van oktober tijdens de eerste officiële Klimaatdag organiseert de Provincie Gelderland een Mini-congres over het klimaatplan wat de Provincie Gelderland voor haar organisatie schreef.

De ambitie van de provincie Gelderland is Klimaatneutraliteit in 2030 voor de eigen organisatie. Vooruitlopend op de klimaatwet heeft de provincie Gelderland een klimaatplan geschreven. Hierbij hebben we thema’s als circulair inkopen, afval, vervoer, gebouwen en gedrag van de organisatie onder de loep genomen om de ambitie in 2030 te behalen.

Graag nodigen wij u uit voor het mini-congres op 25 oktober 2018 tussen 09.00 en 12.00 met aansluitend een lunch waarin we de opgedane kennis met u willen delen, We vertellen over hoe we van een ambitie en scenarioplanning kwamen tot een concreet actieplan. Met 4 inspirerende workshops geven we u handvatten voor uw eigen invulling van de klimaatwet.

Workshops

In workshops bieden we u verkenning, verdieping en inspiratie op een aantal onderwerpen. We organiseren 2 rondes met 4 verschillende workshops. Geef bij uw aanmelding uw voorkeur aan.

Workshop 1: Wat is de opgave in afstemming tussen de ambtelijke organisatie en de politiek?

We staan in deze workshop stil bij het proces en de afstemming om te komen tot een gezamenlijk gedragen klimaatplan. Hierbij bespreken we het speelveld tussen de ambtelijke organisatie en de politiek.

Workshop 2:Een duurzaam gebouw vereist naast technische oplossingen een gezond binnenklimaat.

Het technisch verduurzamen van een gebouw, door bijvoorbeeld isolatie, heeft effect op het binnenklimaat. En dit heeft impact op een goede en gezonde leefstijl. Een bekende uitdaging is luchtvochtigheid. Tijdens deze workshop bespreken we de vragen:

  • Wat is een goed duurzaam gebouw ?
  • Welke maatregelen kunnen we treffen voor een gezond binnenklimaat?
  • Wat levert een duurzaam gebouw op?

Workshop 3: Wat is er nodig om het inkoopproces en aanbestedingen te verduurzamen en hoe bereik je een circulair inkoopproces?

Tijdens deze workshop gaan we in op het duurzaam en circulair inrichten van het inkoopproces. Hoe bewerkstelligt u CO2 reductie bij leveranciers? Hoe stuurt u op de lopende contracten?

Workshop 4: Hoe kunt u afvalstromen en voedselverspilling verminderen?

Wat kunnen we doen om afval te verminderen en voedselverspilling tegen te gaan? Dat hoort u tijdens deze workshop.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl