Mijn 2040 duurzaamheidschallenge

vlinder

Om de klimaatdoelen te halen is provincie Gelderland gestart met een klimaat intensiveringspakket. Als Gelderse trainees (lichting 2019-2021) dragen wij graag ons steentje bij. We startten daarom voor onze Organisatie Brede Opdracht (OBO) met een duurzaamheidschallenge. Op deze manier gaan we met z’n allen aan de slag voor een duurzamere wereld.

Ter inspiratie gebruiken we de film 2040. Deze film toont een aantal initiatieven op het gebied van duurzaamheid en schetst hoe de wereld er in 2040 uit zou kunnen zien als we deze initiatieven op grote schaal zouden toepassen. De visie van de film, niet minder maar anders, heeft geleid tot de ontwikkeling van de ‘Mijn 2040 duurzaamheidschallenge’. In deze challenge lieten we je zien hoe je, door middel van laagdrempelige aanpassingen in je dagelijkse leven, zelf een steentje bij kan dragen aan een duurzamere wereld.

#mijn2040challenge

De #mijn2040challenge vond plaats van 27 mei 2020 tot 17 juni 2020 en bestond uit 3 deelopdrachten:

De opdrachten

‘Plogging’ challenge

De eerste challenge startten we sportief met de plogging-challenge. Plogging is een combinatie van jogging en het Zweedse woord plocka, wat ‘verzamelen’ betekent. Tijdens het ploggen verzamelden de deelnemers onderweg zwerfafval. Zij leverden een verzamelkaart in met de meest voorkomende soorten zwerfvuil.

De kracht van Data

Ook na de challenge ploggen? Gebruik dan de app van Litterati. Hiermee registreer je wat voor zwerfafval je vindt en waar je het vindt. Het GoClean De Liemers initiatief, in samenwerking met provincie Gelderland, werkt ook met de app. Zij ontwikkelden bovendien het Zwerfafvalcomas. Daarmee kan de data van Litterati uitgebreid en geanalyseerd worden. Op deze manier wordt de bronaanpak van zwerfafval ‘hotspots’ mogelijk.

'Van boer tot bord: hou het kort’ challenge

De tweede challenge stond in het teken van streekproducten. Gelderland levert je mooie streken die je gemakkelijk zelf in huis kunt halen! Ruwweg een derde van alle transportbewegingen is voor ons voedsel. Bij regionaal geproduceerd voedsel zijn minder voedselkilometers nodig, wordt minder (plastic) verpakkingsmateriaal verbruikt en is minder energie nodig om producten (gekoeld) op te slaan. We daagden deelnemers uit om een heerlijk duurzaam gerecht te maken met het door hun gekochte streekproduct!

‘Vergroen je stekkie’ challenge

De laatste challenge richtte zich op het vergroenen en verduurzamen van je eigen leefomgeving, oftewel je eigen stekkie. Het aanbrengen van extra groen in je tuin biedt voordelen voor onder andere vogels, vlinders en andere insecten. Ook zorgt het voor een bevordering van het watersysteem van je tuin (meer wortels zijn gunstig voor het infiltratie en water-vasthoudend vermogen van de bodem). Zo wordt jouw tuin klimaatbestendiger en minder gevoelig voor de steeds meer voorkomende lange periodes van droogte of juist extreme regenbuien. Daarnaast geeft het vervangen van steenachtige oppervlaktes, zoals tegels door gras of andere beplanting, een verkoelend effect binnen je leefomgeving. Al met al genoeg redenen om je stekkie te vergroenen!

Denk bij het verduurzamen en vergroenen van je tuin of balkon bijvoorbeeld aan het vervangen van tegels door groen, een composthoop, een insectenhotel, klimplanten, plantenbakken of een regenton. Om je tuin zo waardevol mogelijk te maken voor insecten, wordt het gebruik van inheemse beplanting aangeraden.

Compilatie

De challenge is afgerond, wij danken iedereen voor hun deelname. Kijk het filmpje voor een compilatie.