Middelgrote en grote musea en historische organisaties

LET OP!  Inmiddels hebben wij zoveel aanvragen ontvangen dat het beschikbare bedrag (subsidieplafond) is besteed door de aanvragen die door ons zijn gehonoreerd. Het heeft daarom helaas geen zin meer om voor 2019 nog een subsidieaanvraag in te dienen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt als middelgrote of grote musea subsidie aanvragen voor activiteiten die vernieuwend zijn voor een museum op een of meer van de volgende aspecten: 

  • het versterken van de inhoudelijke kwaliteit door vaste presentaties, tijdelijke tentoonstellingen of educatieve activiteiten
  • het vergroten van het publieksbereik door maatregelen op het gebied van toegankelijkheid, bedrijfsvoering, automatisering, vrijwilligers- of sponsorbeleid
  • het versterken van het netwerk door samenwerkingsprojecten met andere erfgoedinstellingen in de gemeente of in de regio aan te gaan of door samen te werken met andere instellingen die werkzaam zijn binnen de vrijetijd- of welzijnssector.

U kunt als middelgrote musea ook subsidie aanvragen voor het organiseren van grote spraakmakende tentoonstellingen in Gelderland.

Daarnaast kunt u, als middelgrote of grote musea en als historische organisatie, subsidie aanvragen voor  activiteiten die zijn gericht op de Gelderse identiteit en de Gelderse geschiedenis beleefbaar maken.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.9 Middelgrote en grote musea en historische organisaties.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

LET OP!  Inmiddels hebben wij zoveel aanvragen ontvangen dat het beschikbare bedrag (subsidieplafond) is besteed door de aanvragen die door ons zijn gehonoreerd. Het heeft daarom helaas geen zin meer om voor 2019 nog een subsidieaanvraag in te dienen.

Musea kunnen bij Erfgoed Gelderland informatie en ondersteuning krijgen bij hun (digitale) aanvraag.

Voor de digitale aanvraag is een plan van aanpak nodig inclusief een marketing/pr-plan.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is besteed.

Wanneer, door de verlening van subsidie voor meerdere aanvragen die op dezelfde dag zijn ingediend het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de volgorde van de aanvragen voor subsidieverlening bepaald door loting. Uiteraard mits de aanvragen voldoen aan alle eisen.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Musea kunnen bij Erfgoed Gelderland informatie en ondersteuning krijgen bij het aanvragen.

Stel overige vragen via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.