Michiel Scheffer bezoekt synergiepark InnoFase

24-8-2018 Innofase

Gedeputeerde Michiel Scheffer brengt 24 augustus 2018 een werkbezoek aan het duurzame bedrijvenpark Innofase in Duiven. Hij praat daar met ondernemers over de ontwikkeling en toepassing van circulaire bedrijfsmodellen. Burgemeester Rik de Lange en wethouder Ton Spaargaren van Duiven begeleiden hem. Ook is Heemraad Antoinette van Helvoort van Waterschap Rijn & IJssel aanwezig.

Hergebruik van grondstoffen

Synergiepark InnoFase is dé vestigingsplaats voor ondernemingen actief in de circulaire economie. Op Innofase werken gemeente, bedrijven en partners samen aan de verduurzaming van energie-, water- en grondstoffenverbruik. Daarbij staat het hergebruik van grondstofstromen en de productie van duurzame energie centraal.

Groen Gas en hernieuwbare energie 

InnoFase heeft een voortrekkersrol in energietransitie en biobased economie in Gelderland. Een groeiende sector waarin meer dan 800 bedrijven, 3 universiteiten, 8 hogescholen en 9 ROC’s actief zijn. Op InnoFase ontwikkelen bedrijven duurzame technologieën voor onder andere groen-gas productie en de opwekking van hernieuwbare energie. Zo neemt afvalverwerker AVR water af van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en leveren ze warmte en stroom aan PET-Recyclingbedrijf 4PET.

Naar een economie zonder afval 

Provincie Gelderland maakt werk van een groene economie. Een slimme en schone economie waarin afval de nieuwe grondstof is. Via het EFRO-programma voor regionale ontwikkeling steunen we circulaire projecten op InnoFase. Zoals het scheiden van ongebruikte afvalstromen. Het geschikt maken voor hergebruik van 4PET Recycling en goedkope en duurzame energie-opslag door Energie van Hollandse Bodem.

Terug naar nieuwsoverzicht