crl=256;crw=700;crt=86;crh=467;

M.M.L. (Maïta) van der Mark (GroenLinks)

Fractielid

Telefoon:

E-mail: Maita.vanderMark@psgelderland.nl

Woordvoerder van thema's

  • Economie, incl. bedrijventerreinen
  • RO en omgevingswet
  • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
  • Euregioraad Gronau
  • Regio Arnhem-Nijmegen

Nevenfuncties

Betaald:

  • Zelfstandig Strategisch adviseur Burgerparticipatie

  • Associatie Expert VNG International

Onbetaald:

Strategisch Adviseur Nederlandse Vrouwenraad (NVR)