Maatwerk helpt vluchteling en arbeidsmarkt

13-6-2018 man op podium

Werk is dé weg naar integratie, maar slechts een klein deel van de vluchtelingen met een verblijfsvergunning heeft een baan. Tegelijkertijd zitten veel werkgevers te springen om personeel. Wat doen we daaraan?
Dat was de belangrijkste vraag op een werkconferentie op 31 mei 2018. Deze werd georganiseerd door Vluchtelingenwerk en de provincies Overijssel en Gelderland. In beide provincies zijn mooie initiatieven om statushouders dat zetje in de rug te geven, maar het is nog niet genoeg.

In gesprek met statushouders

De Gelderse gedeputeerde Bea Schouten start daarom regionale kennistafels. Hier doen niet alleen gemeenten aan mee, maar ook een klankbordgroep van statushouders zelf. Want juist door niet alleen óver hen te praten maar ook mét hen, komen oplossingen dichterbij.

Maatwerk helpt vluchtelingen verder

Syriër Anwar Manlasadoon is blij dat hij van zijn uitkering af is: ‘In Syrië krijgen alleen kinderen geld, van hun vader. Ik wilde studeren en werken. Nu loop ik niet meer aan de hand van de gemeente, ik ben vrij.’ Hij bepleitte maatwerk, en dat was een term die de hele conferentie terug bleef komen.

Scholingstraject biedt kansen

Sevket Ozturk uit Turkije viel door regelgeving tussen wal en schip, omdat Nederland geen inburgering betaalt voor Turken. Nu doet hij mee aan een IT-scholingstraject van het IT PerformanceHouse. ‘Dit geeft mij een heel goede kans.’ Dan maar in de horeca Anna van der Hoek van het RadboudUMC pleitte voor opleidingen die aansluiten bij het talent en de achtergrond van de statushouder: ‘Dan kunnen ze in kansrijke beroepen terecht komen, waar nu een groot personeelstekort is. Sommige gemeenten kijken helemaal niet naar de achtergrond van mensen. De helft van de vluchtelingen gaat in de horeca werken, ook mensen die in hun thuisland een opleiding in een heel andere richting hebben gevolgd.’

Het RadboudUMC startte een leerwerktraject met baanintentie om vluchtelingen die in de zorg actief waren bij te scholen. Zo kunnen ze aan de slag als bijvoorbeeld operatieassistent of anesthesiemedewerker.

Van elkaar leren

Deze en andere goede voorbeelden kwamen langs in 10 verschillende workshops. De 260 deelnemers, die allemaal met vluchtelingen werken, staken er hun licht op en deelden hun ervaringen.

Persoonlijkere aanpak

De gedeputeerden van Overijssel en Gelderland zien de rol van de provincie vooral in het verspreiden van kennis die bij geslaagde projecten wordt opgedaan en het zoeken naar maatwerk met de gemeenten. ‘Waar regelgeving in de weg zit, moeten we samen kijken waar we die kunnen opruimen’, zei Van Hijum.

Positieve blik

Deelnemers klaagden over regelingen die omscholing in de weg zitten. Over vluchtelingen die 5 maanden moeten wachten op de uitslag van hun inburgeringsexamen, waardoor hun leven weer stilstaat. Over een groot gebrek aan taalmaatjes. Ondanks alles pleit directeur Jan van der Werff van Vluchtelingen Werk Oost-Nederland voor een positieve blik. Hij ziet dat veel vluchtelingen nog bezig zijn met hun inburgeringsexamen. ‘Het kost tijd. Laten we op zoek gaan naar maatwerk en mensen echt een kans geven, bijvoorbeeld door ruimte te maken als ze een opleiding willen doen.’

Terug naar nieuwsoverzicht