MIT R&D samenwerkingsprojecten

Wilt u samen met één of meer andere MKB-ondernemingen een Research & Development-project opzetten? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

De ondernemingen moeten gezamenlijk een experimentele ontwikkeling, of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling uit te voeren. De activiteiten moeten passen binnen een van de volgende topsectoren:

  • High Tech Systems & Materialen en ICT
  • Agri & Food
  • Life Sciences & Health
  • Chemie en Energie, inclusief Biobased Economy
  • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
  • Al dan niet in combinatie met een andere topsector of ondersteunende sector.

Heeft u een project in een andere sector? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het landelijk vangnet van RVO.

Voorwaarden

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door twee of meer samenwerkende MKB-ondernemingen.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.12a (MIT-R&D-samenwerkingsprojecten).

U ontvangt alleen subsidie voor het uitvoeren van het project als deze niet in strijd is met hoofdstuk 1 en artikel 25 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U kunt deze subsidie vanaf 11 juni 2019 om 9.00 uur aanvragen via het Subsidieportaal.

De sluitingsdatum is op 10 september 2019, 17.00 uur.

De beschikbare subsidiemiddelen worden verdeeld volgens het tenderprincipe, dat betekent dat alle complete subsidieaanvragen gelijktijdig in behandeling worden genomen en onderling vergeleken op grond van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Complete aanvragen moeten vóór de sluitingsdatum binnen zijn. Als hulpmiddel hebben wij de Checklist verplichte bijlagen (PDF 82 kB) opgesteld waarin alle benodigde bijlagen die wij willen ontvangen zijn opgenomen. Verder kunt u het Format projectplan MIT-R&D samenwerkingsprojecten (Word 332 kB) downloaden.

Ten slotte adviseren wij u om het Format samenwerkingsovereenkomst MIT R&D (Word 318 kB) met uw partner(s) in te vullen en mee te sturen. Al deze bijlagen moet u bij uw aanvraag uploaden.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.