Lokale democratie in beweging

19-12-2019 Man praat met vrouw

De lokale democratie is constant in beweging. Hoe zit het in uw gemeente met de rolverandering van de overheid? Hoe actief betrekt u uw inwoners? En wat gebeurt er binnen uw organisatie wanneer een groep actieve inwoners ineens zelf initiatief neemt? In verschillende workshops kunt u kennismaken met ervaringen van Gelderse gemeenten. Hoe gaan zij om met verandering en beweging binnen de lokale democratie? Ontdek het op 6 februari 2020 in het Huis der Provincie in Arnhem.

De conferentie is bedoeld voor colleges van burgemeester en wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren van gemeenten in de provincie Gelderland. De dagvoorzitter is Eveline van Rijswijk. Zij is programma- en theatermaker, presentator, spreker, wetenschapsjournalist en historica. Paul Frissen, decaan en bestuursvoorzitter Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar Bestuurskunde Tilburg University gaat in op vormen van inwonerparticipatie en het effect van inwonerinitiatieven op een zich zelf terugtrekkende overheid.

Tips en valkuilen

Daarna kunt u in 2 workshoprondes onder meer leren over een proef met burgerparticipatie, Right to Challenge, burgerbegroting en inclusie. Gemeenten, inwoners en andere betrokkenen delen hun ervaringen, tips en valkuilen. Na afloop kunt u netwerken tijdens een streetfoodbuffet. Bekijk het volledige programma en meld u aan.

Organisatie

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door provincie Gelderland, de Gelderland Academie en de Leefbaarheidsalliantie.

Terug naar nieuwsoverzicht