Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem bij Brakel

Het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem bestaat uit drie aparte deelgebieden. Het Gelderse deelgebied Loevestein ligt rond het gelijknamige slot in de uiterwaarden van de Waal en de Afgedamde Maas. Pompveld & Kornsche Boezem liggen aan de overkant in Noord-Brabant, in het Land van Heusden en Altena. De bloemrijke graslanden van de uiterwaarden en het voorkomen van zeldzame vissen en amfibieën maken het gebied van internationaal belang. Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem is daarom aangewezen als Natura 2000-gebied.

Vrij spel voor de Waal

Bij Loevestein, het Gelderse deel van het Natura 2000-gebied, is het Ruimte voor de Rivierproject Munnikenland uitgevoerd om het land achter de dijk te beschermen tegen hoogwater. Daarbij is de kans aangegrepen om ook de natuur en de culturele waarde van het gebied te versterken. Staatsbosbeheer is de beheerder van de nieuwe buitendijkse natuurgebieden. Bij het beheer heeft de Waal vrij spel, wat zorgt voor de gewenste natuurontwikkeling in het gebied. Voor het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem is ook een beheerplan (PDF 5,5 MB) opgesteld, daarin staat wat nodig is om de natuur in het gebied te beschermen en verder te ontwikkelen.