Legionellabesmetting, melding

Zwembadwater kan een bron zijn van legionella: een voor de mens gevaarlijke bacterie. Wanneer legionellabacteriën zijn aangetroffen in het badwater van uw badinrichting moet u dat bij ons melden.

Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings en sauna's) en medische baden.

Direct nadat u van uw controlerend laboratorium bericht heeft ontvangen van een overschrijding van 100 kolonievormende eenheden per liter of meer dient u de aerosolvormer (sproeier, beluchting, glijbaan en dergelijke) uit te schakelen. Vervolgens meldt u de besmetting bij ons.

Melding indienen

U dient uw melding te doen met het Formulier legionellabesmetting. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Voeg bij het formulier de rapportage van uw controlerend laboratorium waaruit de legionellabesmetting blijkt.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Tijdpad en kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een melding van legionellabesmetting. We nemen binnen 24 uur contact met u op over de te nemen stappen en indien nodig bezoeken wij de badinrichting. Wij stellen de GGD op de hoogte van de overschrijding. Indien er bij de GGD meldingen binnenkomen van mensen met legionella, bijvoorbeeld via een huisarts of ziekenhuis kan de GGD een brononderzoek doen en eventueel besluiten een persbericht uit te doen.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.