Gelderse biodiversiteitsdag 15 november 2019

Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer

Sessie 15 november 2019 van 14.45 uur tot 15.15 uur

Nomi Havelaar, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseert in opdracht van de provincie Gelderland in 2019 en 2020 een Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer voor gemeenten, waterschappen en provincie. Bloeiende bermen dragen bij aan een fijnmazige landschapsstructuur die onmisbaar is voor (wilde) bijen, vlinders en veel andere dieren. Het doel van dit leernetwerk is om ecologisch bermbeheer te stimuleren door middel van uitwisseling van kennis en ervaring. De bijeenkomsten zijn steeds goed bezocht en de gedeelde kennis en ervaring leidt tot interessante discussies. Deze presentatie geeft een kijkje in de keuken van het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer, met aandacht voor de eerste resultaten. Misschien is deelnemen aan het leernetwerk ook iets voor u?

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.