Leefklimaat Gelderland belangrijker dan luchtvaart

8-2-2019 Vliegtuigvleugel

Luchtvaart mag niet langer ten koste gaan van het leefklimaat. Daarom is het beter te investeren in goede, snellere treinverbindingen tussen de grote steden in Europa. Daarmee wordt de trein een goed en vooral ook schoon alternatief voor vliegen. Dat standpunt leverden de provincie Gelderland en wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede op 6 februari 2019 af in Den Haag. Zij deden dat mede namens de bestuurders uit alle Gelderse regio’s. Het ministerie van I&W werkt momenteel aan een langjarige visie op de luchtvaart en vroeg daarbij onder andere de provincies om input.

Met de trein

‘In de discussie over luchtvaart komen veel verschillende belangen bij elkaar: van de economie, van de inwoners, van de reizigers, van het milieu. We zien dat het draagvlak voor voortdurende groei van de luchtvaart snel afneemt. De overlast en vooral de milieubelasting is voor meer en meer mensen een probleem. Het wordt daarom hoog tijd om alternatieven te bieden, vooral voor de kortere vluchten. Ook hebben we in Gelderland een uniek leefklimaat door onder andere de grote natuurgebieden. We willen dat graag behouden voor onze inwoners en voor de grote aantallen toeristen die hier komen. En inderdaad: die kunnen ook met de trein komen.’

Effecten

Om de effecten van de luchtvaart op het leefklimaat te controleren moet er beter onderzocht worden wat de effecten (kunnen) zijn van het vliegverkeer. Het onderzoek moet zich op een veel grotere cirkel rondom de vliegvelden richten dan nu gebeurt. Om ervoor te zorgen dat vliegtuigen die Lelystad Airport gaan gebruiken eerder hoog kunnen vliegen, is het noodzakelijk dat Defensie ruimte maakt in het luchtruim.
Kijk voor meer informatie de pagina Woon- en leefkwaliteit centraal in Gelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht