Leefbaarheid Babberich en Zevenaar

Samen met de gemeente Zevenaar onderzochten we welke maatregelen de verkeersveiligheid verbeteren op de provinciale wegen (N811, N812 en N336) in en om Babberich.

Verkeersveiligheid verbeteren

We hebben een aantal locaties vastgesteld samen met de gemeente Zevenaar. Op deze locaties willen we de verkeersveiligheid voor (overstekende) fietsers en voetgangers verbeteren. Hiervoor hebben wij een ontwerp gemaakt en gepresenteerd aan bewoners tijdens een inloopavond eind 2017.

Maatregelen

Wij hebben de volgende maatregelen verder uitgewerkt:

  • middeneiland aanbrengen op de N336 ter hoogte van Bettestraatje-Uiverseweg, zodat fietsers en voetgangers in twee keer kunnen oversteken
  • verbreden bestaande middeneiland bij de Sint Franciscus-School
  • inrit Babborgaplein aanpassen

Het verleggen van het fietspad N811 heeft een directe relatie met de studie ‘doortrekking van het Witte Kruis’ en nemen we daarom mee in dat project.

Planning

In oktober 2019 passen we de inrit bij het Babborgaplein aan. Voorafgaand aan de werkzaamheden informeren we de bewoners en bedrijven over de uitvoering.

Voor het midden-eiland ter hoogte van het Bettestraatje-Uiversweg moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. Bovendien is de grondverweving nog niet afgerond. We verwachten deze maatregel in 2020 uit te voeren.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.