Leefbaarheid Babberich en Zevenaar

In het voorjaar van 2017 hebben wij samen met de gemeente Zevenaar besloten een verkenning uit te gaan voeren naar mogelijke maatregelen op de provinciale wegen (N811, N812 en N336) in en om Babberich.

Verkeersveiligheid verbeteren

Samen met de gemeente Zevenaar hebben we een aantal locaties vastgesteld waar de verkeersveiligheid voor (overstekende) fietsers en voetgangers verbeterd kan worden. Voor deze locaties werken we nu maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze maatregelen werken we uit in een zogenaamd voorlopig ontwerp met bijbehorende kostenraming. Het resultaat van deze uitwerking (verkenning) wordt in een bestuurlijk overleg tussen provincie Gelderland en gemeente Zevenaar besproken zodat er een besluit over kan worden genomen.

Maatregelen

De volgende maatregelen werken we uit:

  • middeneiland aanbrengen op de N336 ter hoogte van Bettestraatje zodat fietsers en voetgangers in twee keer kunnen oversteken
  • bestaande middeneiland bij de Sint Franciscus-School verbreden
  • inrit Babborgaplein aanpassen
  • trillingshinder beperken

Het verleggen van het fietspad N811 heeft een directe relatie met de studie ‘doortrekking van het Witte Kruis’ en nemen we daarom mee in dat project.

Planning

De verkenning is naar verwachting in het voorjaar van 2018 klaar om te bespreken in een bestuurlijk overleg.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.