Leefbaarheid, ondersteuning van bewonersinitiatieven op gebied van leefbaarheid en sociale samenhang

Heeft u samen met minimaal 4 andere bewoners een plan om de eigen buurt of wijk te verbeteren? En leidt dat tot gezamenlijke activiteiten? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

Uw plan moet de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in uw woonomgeving verbeteren. Het kan gaan om (het mogelijk maken van) nieuwe activiteiten die u samen met anderen in uw buurt of wijk onderneemt. Het kan ook gaan om nieuwe initiatieven om anderen te helpen, bijvoorbeeld bij de integratie in de samenleving. Voorbeelden vindt u op onze initiatievenkaart.
De subsidie bedraagt maximaal 75% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag ligt tussen €10.000 en €24.999. Voor minder kostbare plannen kunt u mogelijk bij uw gemeente terecht.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 2.10 Ondersteuning bewonersinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang.

Let op: 

U krijgt in elk geval geen subsidie:

  • voor activiteiten grotendeels bestaan uit het houden van een dorps- of buurtfeest, optocht, braderie of barbecue of iets dergelijks
  • voor beheer en onderhoud van onroerend goed
  • voor individuele hulpverlening of de behartiging van een persoonlijk belang
  • als de gemeente bezwaar heeft tegen het initiatief (u vraagt daarom een verklaring van geen bezwaar aan bij uw gemeente)
  • als het initiatief leidt tot ongedekte onderhoudskosten
  • als we voor dit initiatief al eerder subsidie hebben verstrekt.

Vooroverleg

Wij raden u aan eerst uw idee aan ons voor te leggen. U kunt dit vooroverleg aanvragen door de Vragenlijst voor vooroverleg subsidieregeling bewonersinitiatief (PDF 333 kB) in te vullen en te mailen naar leefbaarheid@gelderland.nl. Dan nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. U kunt aan het gesprek geen rechten ontlenen. 

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Initiatieven Leefbaarheid’.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.