Leefbaarheid, ondersteuning van bewonersinitiatieven op gebied van leefbaarheid en sociale samenhang

LET OP! Inmiddels hebben wij zoveel aanvragen ontvangen dat het beschikbare bedrag (subsidieplafond) wordt besteed door de aanvragen die door ons kunnen worden gehonoreerd. Het heeft daarom helaas geen zin meer om voor 2019 nog een subsidieaanvraag in te dienen.

Heeft u samen met minimaal 4 andere bewoners een plan om de eigen buurt of wijk te verbeteren? En leidt dat tot gezamenlijke activiteiten? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

Uw plan moet de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in uw woonomgeving verbeteren. Het kan gaan om (het mogelijk maken van) nieuwe activiteiten die u samen met anderen in uw buurt of wijk onderneemt. Het kan ook gaan om nieuwe initiatieven om anderen te helpen, bijvoorbeeld bij de integratie in de samenleving. Voorbeelden vindt u op onze initiatievenkaart.
De subsidie bedraagt maximaal 75% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag ligt tussen €10.000 en €24.999. Voor minder kostbare plannen kunt u mogelijk bij uw gemeente terecht.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 2.10 Ondersteuning bewonersinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang.

Let op: 

U krijgt in elk geval geen subsidie:

  • voor activiteiten grotendeels bestaan uit het houden van een dorps- of buurtfeest, optocht, braderie of barbecue of iets dergelijks
  • voor beheer en onderhoud van onroerend goed
  • voor individuele hulpverlening of de behartiging van een persoonlijk belang
  • als de gemeente bezwaar heeft tegen het initiatief (u vraagt daarom een verklaring van geen bezwaar aan bij uw gemeente)
  • als het initiatief leidt tot ongedekte onderhoudskosten
  • als we voor dit initiatief al eerder subsidie hebben verstrekt.

Vooroverleg

Wij raden u aan eerst uw idee aan ons voor te leggen. U kunt dit vooroverleg aanvragen door de Vragenlijst voor vooroverleg subsidieregeling bewonersinitiatief (PDF 333 kB) in te vullen en te mailen naar leefbaarheid@gelderland.nl. Dan nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. U kunt aan het gesprek geen rechten ontlenen. 

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

LET OP! Inmiddels hebben wij zoveel aanvragen ontvangen dat het beschikbare bedrag (subsidieplafond) wordt besteed door de aanvragen die door ons kunnen worden gehonoreerd. Het heeft daarom helaas geen zin meer om voor 2019 nog een subsidieaanvraag in te dienen.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.