Landschap en landgoederen

Wilt u bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • het aanleggen van nieuwe en het herstel van bestaande landschapselementen
 • het aanleggen van poelen
 • het wegwerken van achterstallig onderhoud aan:
  • poelen
  • hagen en heggen en klein historisch water wanneer deze als identiteitsbepalend element staan in het gemeentelijke landschapsbeleid
  • lanen van minimaal 60 jaar op landgoederen
 • het aanleggen van eenvoudige onverharde paden die openbaar toegankelijk zijn
 • het aanleggen van kleinschalige recreatieve voorzieningen
 • het aanleggen van eenvoudige houten loopbruggetjes in routes die openbaar toegankelijk zijn, wanneer de originele brug verdwenen is
 • burgerparticipatie (actief meedoen en meedenken van burgers) en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap
 • voorlichting over natuur en landschap aan jongeren.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.2 (Landschap en Landgoederen).

Let op:
Uw activiteiten moeten passen binnen een (inter)gemeentelijk landschapsbeleids-, landschapsontwikkel- of landschapuitvoeringsplan of een daarmee vergelijkbaar plan dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

Subsidie aanvragen

Let op: deze subsidie is voornamelijk bedoeld voor gemeenten en bos- en landgoedeigenaren. Particulieren kunnen informeren bij de gemeente naar subsidiemogelijkheden.

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder het programma ‘Landschap en landgoederen’.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.