Landschap Gelderland

Heeft u een voorstel om het Gelders landschap gevarieerder, aantrekkelijker en leefbaarder te maken?

Een aantal gemeenten geven subsidie voor aanleg van nieuwe en/of herstel van bestaande landschapselementen en cultuurhistorische landschapselementen. Denk hierbij onder andere aan karakteristiek Gelderse landschapselementen als houtwallen, elzen en wilgen rijen, lanen, poelen en struweelhagen.

Als u in aanmerking wilt komen voor deze subsidie moet u contact opnemen met uw gemeente.