LEADER, uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Wilt u een project uitvoeren dat de leefbaarheid in de Achterhoek bevordert? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die passen binnen de Locale Ontwikkelingsstrategie LEADER-Achterhoek

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar het openstellingsbesluit Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Let op: U kunt alleen een subsidie aanvragen als uw project past binnen de Locale Ontwikkelingsstrategie LEADER-Achterhoek. 

Subsidie aanvragen 

U kunt subsidie aanvragen via het POP3-webportal.  

Let op: Voor het indienen van een aanvraag moet u beschikken over eHerkenning. Vraag deze op tijd aan! 

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips 

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.