Kunstenaars prikkelen fantasie van kinderen

5-9-2018 kunstenaar bij school

Kunstenaar Remco de Kluizenaar doet mee aan ‘Mijn ideale school’. Een project voor basisscholen in Gelderland die willen werken aan een groenere en meer duurzame schoolomgeving. Alle reguliere basisscholen kunnen tot 30 september 2018 een idee voor een duurzame school van de toekomst indienen. De jury kiest op 8 oktober 2018 10 scholen die hun idee mogen uitwerken, samen met een Gelderse kunstenaar.

Leerlingen enthousiast maken

Remco de Kluizenaar is een van die kunstenaars. Hij heeft al een mooie opzet voor ogen om leerlingen enthousiast te maken en dieper na te laten denken over het effect van duurzaamheid rondom hun school. ‘Het is fantastisch! Bij dit project ben je als kunstenaar verbonden aan een school en samen ga je een langlopend creatief proces aan met de leerlingen. Het is een prettig idee dat we samen naar een tastbaar en blijvend eindresultaat toewerken. Ik denk dat het project hierdoor meer waarde krijgt voor zowel de leerlingen als de betreffende kunstenaar. Het is een mooie bijkomstigheid dat ik hen hierdoor wat mee kan geven over de overgang van idee naar uitvoering. Ik vind het fantastisch om een co-creatie met leerlingen te mogen maken!’

Fantasie prikkelen

Door uitleg over kunst en duurzaamheid probeert hij de van nature aanwezige fantasie bij de kinderen extra te prikkelen. Voorbeelden van ideeën die hij daarbij toont, lopen sterk uiteen. ‘Als je kinderen een bijenhotel laat zien, komen daar varianten op. Ik wil juist graag dat het uit het kind zelf komt.’ Met deze werkwijze voegt iedereen waarde toe. Vanuit zijn of haar eigen kracht.

Kunstenaar is coach

De kunstenaar ziet zijn rol als die van een coach. Als er een goed idee uit een leerling komt, ‘scout’ hij dit en moedigt hij de andere leerlingen aan hierop voort te bouwen. Daarbij houdt hij rekening met de wensen en mogelijkheden van de school.

Doe ook mee!

Draagt de school in uw buurt of gemeente bij aan een duurzamere toekomst? Wijs haar dan op het project ‘Mijn ideale school’. In dit project bedenken leerlingen zélf een plan om hun school te verduurzamen. Kijk voor inspiratie op ons forum Gaaf Gelderland. Basisschool Pius X in Varsselder is onze pilot-school.

Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

‘Mijn ideale school’ is een initiatief van de provincie Gelderland en Cultuurmij Oost in het kader van de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland . Deze visie richt zich op de toekomst van Gelderland. Een Gelderland van en voor ons allemaal. Dus ook voor de kinderen die nu op de basisschool zitten.

Terug naar nieuwsoverzicht