crl=344;crw=653;crt=109;crh=436;

B. (Bart) Kuijer (PvdDieren)

Fractievolger

Telefoon:

E-mail: Bart.Kuijer@psgelderland.nl

Fractievolger PvdDieren

Nevenfuncties

Betaald:

  • fractiemedewerker Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Onbetaald:

  • lid oudercommissie kinderopvang De Cristallijn Beuningen