Klimaatverandering

Samen met het Rijk, Waterschappen, gemeenten en andere belanghebbenden gaan we onderzoeken wat de kwetsbaarheden zijn in een gebied. Zo kijken we bijvoorbeeld waar het onder water loopt na een behoorlijke regenbui en hoe we de overlast kunnen beperken. Iedere partij vervult daarbij zijn eigen rol. In september 2017 is het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en Zoetwater aangeboden aan de Tweede Kamer. De urgentie van een goede aanpak aan de nieuwe extremen is hiermee in dit Deltaprogramma bevestigd.

Wat doet de provincie?

We zorgen dat ons eigen provinciale beleid in 2020 rekening houdt met de effecten van klimaatverandering. Samen met gemeenten, waterschappen en andere partijen analyseren wij waar het misgaat tijdens wateroverlast, langdurige droogte of hitte. Hierna maken we een plan voor een aanpak in het gebied. Gemeenten vertalen dit naar lokale maatregelen. Iedere partij pakt hierbij zijn eigen rol. Lees meer over Ruimtelijke Adaptatie en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Zoetwater

In de toekomst willen we voldoende zoetwater hebben. Klimaatverandering dwingt tot een stevigere aanpak en daarvoor hebben we partners hard nodig. We werken samen met de partners van Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en zoeken verbreding met natuurorganisaties en agrarische ondernemers: zij zijn groot watergebruikers en kunnen ook een grote rol vervullen in het opvangen van water. Lees meer over het Deltaprogramma Zoetwater.