Kleine musea en historische verenigingen

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het versterken van de maatschappelijke rol van kleine musea door activiteiten die vernieuwend zijn voor een museum op een of meer van de volgende aspecten:

  • het versterken van de inhoudelijk kwaliteit door vaste presentaties, tijdelijke tentoonstellingen of educatieve activiteiten
  • het vergroten van het publieksbereik door maatregelen op het gebied van toegankelijkheid, bedrijfsvoering, automatisering, vrijwilligers- of sponsorbeleid
  • het versterken van het netwerk door samenwerkingsprojecten met andere erfgoedinstellingen in de gemeente of in de regio aan te gaan of door samen te werken met andere instellingen die werkzaam zijn binnen de vrijetijd- of welzijnssector.

U kunt, als klein museum of als historische organisatie, ook subsidie aanvragen voor activiteiten die de Gelderse identiteit en de geschiedenis in de regio versterken.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.8 Kleine musea en historische verenigingen.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal.  Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘CenE Versterken maatschappelijke rol kleine musea’. Deze subsidie kan worden aangevraagd tot en met 30 september 2019. Wij kunnen u dan tot 16.30 uur ondersteuning bieden bij het indienen.

Musea kunnen bij Erfgoed Gelderland informatie en ondersteuning krijgen bij hun aanvraag.

Voor de digitale aanvraag is een plan van aanpak nodig.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is besteed.

Wanneer, door de verlening van subsidie voor meerdere aanvragen die op dezelfde dag zijn ingediend het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de volgorde van de aanvragen voor subsidieverlening bepaald door loting. Uiteraard mits de aanvragen voldoen aan alle eisen.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Musea kunnen bij Erfgoed Gelderland informatie en ondersteuning krijgen bij het aanvragen.

Stel overige vragen via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.