Kleine artistieke producties en festivals

LET OP! Inmiddels hebben wij in een korte tijd al zoveel aanvragen ontvangen dat het bedrag dat in het totaal is aangevraagd ver boven het bedrag uitkomt dat wij beschikbaar hebben. Wij willen u er dan ook op wijzen dat als u nu nog een aanvraag wilt indienen u er rekening mee moet houden dat de kans helaas klein is dat u voor subsidie in aanmerking komt.

Wilt u in 2020 in Gelderland een productie of festival organiseren op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, mode, film, nieuwe media en literaire cultuur? Of organiseert u een erfgoedfestival? Dan kunt u hiervoor later dit jaar subsidie aanvragen.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor organisatoren en producenten van artistieke producties en festivals die in Gelderland plaatsvinden.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het maken van een artistieke productie op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media of literaire cultuur
  • het maken van een artistieke productie op het gebied van beeldende kunst, mode of vormgeving
  • het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival in Gelderland.

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet uw productie of festival voldoen aan een aantal voorwaarden. 

In ieder geval moet uw aanvraag volledig zijn. Voldoet uw aanvraag vervolgens ook aan de minimale aanvraagvereisten dan dan gaan wij uw festival of productie beoordelen en een score geven voor de volgende criteria:

  • De artistieke kwaliteit. U kunt maximaal 40 punten scoren voor creativiteit, originaliteit en vakmanschap (de minimale eis is 20 punten)
  • Het regionale belang. U kunt maximaal 20 punten scoren voor voorbeeldfunctie voor en zichtbaarheid in een regio en aanwezigheid van groeipotentie naar provinciaal belang (de minimale eis is 10 punten)
  • De toegankelijkheid. U kunt maximaal 20 punten scoren voor doelgroep en wijze waarop deze wordt bereikt (de minimale eis is 10 punten)
  • Het cultureel ondernemerschap. U kunt maximaal 20 punten scoren voor organisatievermogen en optimale inzet van middelen (de minimale eis is 10 punten)

Om een positieve beoordeling te krijgen moet uw aanvraag voor elk criterium de minimale score behalen en moet de score van alle criteria samen minimaal 60 punten zijn.

Wij verlenen niet voor alle festivals of producties subsidie. Om subsidie te krijgen moet er aantoonbaar sprake zijn van een versterking van het culturele klimaat, door vernieuwing en doorontwikkeling in artistieke zin, toegankelijkheid en/of op het vlak van cultureel ondernemerschap. Producties en festivals die in dezelfde vorm al zijn uitgevoerd en die behoren tot een standaard repertoire of programma voldoen hier niet aan. Als voorbeeld: de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion kan van hele hoge kwaliteit zijn, maar deze past alleen in de regeling indien de uitvoering op de een of andere manier getuigt van een doorontwikkeling of vernieuwing op artistieke kwaliteit, toegankelijkheid of cultureel ondernemerschap.

De volledige tekst van de regeling, de criteria en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 7.12 kleine artistieke producties en festivals).

Subsidie aanvragen

LET OP! Inmiddels hebben wij in een korte tijd al zoveel aanvragen ontvangen dat het bedrag dat in het totaal is aangevraagd ver boven het bedrag uitkomt dat wij beschikbaar hebben. Wij willen u er dan ook op wijzen dat als u nu nog een aanvraag wilt indienen u er rekening mee moet houden dat de kans helaas klein is dat u voor subsidie in aanmerking komt.

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 1 oktober 2019 om 9.00 uur aanvragen via het Subsidieportaal. Deze regeling is opengesteld tot en met 30 september 2020 of zolang er nog budget beschikbaar is.

Als hulpmiddel hebben wij de checklist verplichte bijlagen (PDF 170 kB) opgesteld waarin alle benodigde bijlagen die wij willen ontvangen zijn opgenomen. Verder kunt u het format begrotingsformulier (Excel 50 kB) downloaden. U bent verplicht om dit begrotingsformat te gebruiken bij uw subsidieaanvraag. 

Spreekuur

Ook is het mogelijk om direct vragen te stellen, dit kan telefonisch of tijdens een spreekuur op het Huis de Provincie. U kunt hiervoor afspraken maken via tendercultuur@gelderland.nl. Spreekuren worden gehouden tot uiterlijk 30 september 2020 of zolang er nog budget beschikbaar is.

Behandeling aanvraag

Uw aanvraag wordt, zodra deze volledig is, in volgorde van binnenkomst behandeld. Deze rangorde bepaalt of u ook daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt zodra uw aanvraag een positief oordeel heeft gekregen. Voor deze subsidieregeling geldt namelijk een maximaal bedrag waarvoor wij subsidies verstrekken. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Als het subsidiebudget wordt overschreden omdat op dezelfde dag meerdere complete aanvragen zijn ingediend, bepaalt een loting de volgorde van binnenkomst van deze aanvragen. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond. Het is dus niet nodig om direct om 09.00 uur uw aanvraag in te dienen. Alle projecten die op dezelfde dag worden ingediend, maken evenveel kans.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt (maximaal) 50% van de kosten en is minimaal €7.500 en maximaal €15.000.  

Is uw artistieke productie of festival groter van opzet en past de subsidie die u wilt aanvragen niet binnen de bovenstaande bedragen? Dan kunt u vanaf 1 oktober 2019 misschien subsidie aanvragen voor een grote productie of festival. De subsidie bedraagt 50% van de kosten, met een minimum van €25.000 en een maximum van €75.000.

Extra informatie en tips

 Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.