Klacht over gedraging van ambtenaar of bestuurder

Voelt u zich onfatsoenlijk behandeld door een bestuurder of ambtenaar? Komt deze persoon de afspraken niet na of houdt hij of zij u aan het lijntje? Dan kunt u een klacht over de gedragen van een ambtenaar of bestuurder indienen bij ons.

Voorwaarden

U kunt een klacht indienen wanneer:
• de gedraging minder dan 1 jaar geleden plaatsvond
• u niet de mogelijkheid had om bezwaar te maken of in beroep te gaan.

Toevoegen

Wij vragen u om de volgende informatie te leveren:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht en eventueel tegen wie u de klacht indient

Klacht indienen

U kunt uw klacht indienen door de documenten ondertekend op te sturen naar:

Gedeputeerde Staten
t.a.v. de commissie rechtsbescherming
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Tijdpad en kosten

De wettelijke afhandelingstermijn is 10 weken. Wij hebben meestal 7 weken nodig om de klacht te beoordelen en een hoorzitting te organiseren met de commissie rechtsbescherming. Mochten wij aanvullende informatie nodig hebben voor een goede afwikkeling van de klacht, dan duurt de afhandeling langer.

Afhandeling klacht

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

  • u ontvangt een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw melding geregistreerd is
  • wij beoordelen de klacht op rechtsgeldigheid en volledigheid en bepalen of we deze in behandeling nemen. Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen
  • als een kwestie nog niet uit de hand gelopen is, kunnen wij de wat informelere weg van bemiddeling volgen
  • als dit niet het geval is, leggen we de klacht voor aan de onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming. Dit is een onafhankelijke externe commissie die de betrokken partijen hoort en advies aan Gedeputeerde Staten uitbrengt over het omgaan met uw klacht
  • Gedeputeerde Staten nemen een beslissing over de klacht en informeren hiermee de klager. Tegen deze beslissing kan geen beroep kan worden ingesteld

Relevante informatie en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.