Klacht over gedraging van ambtenaar of bestuurder

Voelt u zich onfatsoenlijk behandeld door een bestuurder of ambtenaar? Komt deze persoon de afspraken niet na of houdt hij of zij u aan het lijntje? Dan kunt u een klacht over de gedragen van een ambtenaar of bestuurder indienen bij ons.

Wanneer kan ik een klacht indienen

U kunt een klacht indienen wanneer:

  • de gedraging minder dan 1 jaar geleden plaatsvond;
  • u niet de mogelijkheid had om bezwaar te maken of in beroep te gaan.

Hoe dien ik een klacht in?

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen. Een mondelinge klacht kan ook mondeling worden afgehandeld. Een schriftelijke klacht moet in de Nederlands taal zijn opgesteld. Voor klaagschriften kent de wet een speciale procedure. Een klaagschrift is een bijzondere vorm van schriftelijke klacht, waaraan extra eisen worden gesteld. Een klaagschrift is ondertekend en er moet het volgende in staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u de klacht schrijft;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht en eventueel tegen wie de klacht is gericht.

U kunt de schriftelijke klacht per post bij de provincie indienen. Vanaf 13 maart 2020 kunt u een klaagschrift ook elektronisch indienen, op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor heeft u een inlog DigiD, eHerkenning of eIDAS nodig.

De klachtenprocedure

Wanneer u een schriftelijke klacht heeft ingediend die niet aan de vereisten van een klaagschrift voldoet, stelt de provincie u in de gelegenheid om alsnog aan die vereisten te voldoen. De reden hiervoor is dat een klaagschrift wordt behandeld door de onafhankelijke commissie Rechtsbescherming wanneer de klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost. Voor een andere vorm van schriftelijke klacht geldt deze procedure niet. Wanneer uw klaagschrift compleet is, ontvangt u meer informatie over het verdere verloop van de klachtenprocedure (Pdf 130 kB).

Hoe een ander soort klacht indienen?

Naast ‘gedragingsklachten’ bestaan er ook andere klachten. Wanneer u een klacht heeft over bijvoorbeeld het milieu, uw leefomgeving of provinciale wegen, kunt u deze klacht melden via het klachtenformulier. Op dit soort klachten is hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.