Reuze-Berenklauw

Kennismiddag invasieve exoten

openbaar | door provincie Gelderland


20 juni 2019 van 12.00 uur tot 16.30 uur

Lunchroom de Beken, bij informatiecentrum Renkums Beekdal
Nieuwe Keijenbergseweg 174, Renkum


Informatie

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk.

Invasieve exoten.

We ondervinden er steeds meer overlast van. Gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties weten dat als geen ander. Bestrijding is niet eenvoudig, maar het kan wel! Daarom houdt provincie Gelderland op 20 juni een kennismiddag over de bestrijding van invasieve exoten.

Tijdens deze kennismiddag wordt aandacht besteed aan de aanpak van 3 invasieve exoten:

  • Amerikaanse vogelkers
  • Aziatische duizendknoop
  • Reuzenbalsemien

Een van de workshops gaat over de beslisboom voor de Amerikaanse vogelkers. Dit is een tool voor het maken van beheerkeuzes van deze boomsoort. Twee andere workshops gaan over de Aziatische duizendknoop; de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van chemievrije bestrijding en de preventie via een protocol voor grondverzet en maaien. De vierde workshop belicht de mooie resultaten die zijn behaald met het bestrijden van de reuzenbalsemien door vrijwilligers in Nijmegen. Na de workshops gaan we het veld in.

We bezoeken verschillende locaties in het Renkums Beekdal waar bestrijdingsproeven met de Aziatische duizendknoop worden gedaan. Probos zal ons hun experimenten laten zien met het afdekken, behandelen met Ultima en de bestrijding met heet water.

Bij het informatiecentrum is ruime parkeergelegenheid. Trek wandelschoenen of laarzen aan in verband met het veldbezoek.

Op dit moment kunt u zich niet meer aanmelden. De aanmeldtermijn is verstreken.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


 
Tijdstip Omschrijving
12.00 - 12.30 Inloop met lunchbuffet
12.30 - 13.00 Welkom door Johan Cronau, provincie Gelderland
13.00 - 13.30 Eerste ronde deelsessies
13.30 - 13.45 Pauze
13.45 - 14.15 Tweede ronde deelsessies
14.15 - 14.30 Pauze
14.30 - 16.00 Veldbezoek
16.00 - 16.30 Afsluiting met hapje en drankje