Kees van Baak stelt voor ...

31-5-2017

... om vooral te investeren in en te concentreren op de kerntaken van de provincie. We moeten ons niet laten leiden door de waan van de dag, het gehijg en gehaast. Dat wil niet zeggen dat we alles naast ons neer moeten leggen. Een goede afweging is noodzakelijk. Pas dan kun je zien of die waan geen waan is maar langer blijft. Denk bijvoorbeeld aan de vluchtelingenproblematiek. Dat ligt nu ook op het bord van de provincie.

Hard werken noodzakelijk

Mijn drijfveer in de politiek is om ervoor te zorgen dat we de provincie beter achterlaten voor de volgende generaties. Daar moeten we hard voor werken. En dat gebeurt volop. Denk bijvoorbeeld aan de Robuuste Investeringsimpuls. In de vorige Statenperiode hebben we € 250 miljoen extra gestopt in de regionale economie, mobiliteit, bouw, energie en infrastructuur als steun in de rug. Daarbij ging het niet alleen om geld geven. Er moest ook zelf door de ontvangers worden geïnvesteerd. Dat heeft goed gewerkt en veel projecten, en dus werk, zijn op die manier van de grond gekomen.

Keuzes maken vraagt wijsheid

We moeten dus kiezen voor de grote lijn naar de toekomst en daar is wijsheid en durf voor nodig. In samenwerking tussen Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en de ambtenaren moeten we die onderwerpen er uit halen die voor ons echt belangrijk zijn. Dat stijgt uit boven het coalitieakkoord. Dat zijn onze basisafspraken. De wereld draait ondertussen door.

Sociaal domein

Het sociaal domein hoort inmiddels niet meer tot de provinciale kerntaken. Ergens is dat jammer. Sommige dingen vereisen een bepaalde schaalgrootte. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg. Dat had beter bij de provincie kunnen blijven. Nu moeten we het zorgvuldig afbouwen en overdragen aan de gemeenten.

Vertrouwen en respect

Als Provinciale Staten moeten we onder geen beding op de stoel van de gedeputeerden gaan zitten. Wij zijn volksvertegenwoordigers. Vanuit die rol stellen we kaders en controleren we het werk van het college. Dat moet altijd met respect voor elkaar en met vertrouwen. Respect tussen fracties en naar GS. Vertrouwen is voor mij het meest cruciaal in de politiek.

Kees van Baak is Statenlid voor het CDA
Reageren? chvbaak@chello.nl

Terug naar nieuwsoverzicht