Kamerdebat Lelystad Airport

14-5-2018 Vliegtuig

De Tweede Kamer gaat dinsdag 15 mei 2018 in debat met minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over Schiphol en Lelystad Airport. Voor Gelderland is het een belangrijk debat. De opening van Lelystad Airport is namelijk direct van invloed op de woonkwaliteit en leefbaarheid in grote delen van de provincie, vanwege de geplande laagvliegroutes.

Herindeling moet leiden tot minder overlast

De provincie Gelderland streeft ernaar dat het proces van herindeling van het luchtruim resulteert in aanzienlijk minder overlast voor mens en natuur. Daarom hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt om de Gelderse belangen te behartigen in Den Haag (en we blijven dat doen de komende tijd). Zowel bij Tweede Kamerleden als bij het ministerie. Dit doen we in nauw overleg met onze Gelderse partners zoals gemeenten en belangenorganisaties.

Terug naar nieuwsoverzicht