Kabels aanleggen, vergunning

Wilt u kabels of leidingen aanleggen of verleggen in of onder een weg? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. U kunt terecht bij de eigenaar of beheerder van de weg waar het om gaat. Als dat de provincie is, dan kunt u het verzoek bij ons indienen.

Voorwaarden

Om een vergunning van ons te krijgen, gelden een aantal voorwaarden:

 • de weg waarvoor u een vergunning aanvraagt, is in beheer bij de provincie
 • wilt u meerdere projecten uitvoeren, dan heeft u per project een aparte vergunning nodig. Deze vraagt u per stuk bij ons aan
 • als de kabels of leidingen die u wilt aanleggen onder de Telecommunicatiewet vallen, dan kunt u een zogenaamd ‘instemmingsbesluit’ aanvragen via het aanvraagformulier instemmingsbesluit.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

 • tekening(en) van de aan te leggen, te wijzigen of te onderhouden kabels en/of leidingen
 • een verkeersplan volgens het CROW-handboek; de landelijke richtlijn over verkeersmaatregelen.

Vergunning aanvragen

Vul het formulier voor het aanvragen van een vergunning in en stuur de overige benodigde documenten op naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
Beheer en Onderhoud Wegen / AGW
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Vooroverleg met de provincie

Wij adviseren u een vooroverleg te voeren met ons. In dit gesprek komen naast wet- en regelgeving, ook eventuele onderzoeken en informatie die nodig is aan de orde. Vul hiervoor het formulier voor het aanvragen van een vooroverleg van een vergunning in. Met het formulier Verzoek vooroverleg overeenstemming telecomkabels vraagt u een vooroverleg voor het instemmingsbesluit (Telecommunicatiewet) aan. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Wij nemen na het aanvragen van een vooroverleg zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

Tijdpad en kosten

Wij hebben meestal 8 weken nodig om uw vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd.

Voor vergunningen aangevraagd door nutsbedrijven hebben wij meestal 3 weken nodig. Dit is de zogenaamde stempel vergunning. Het besluit bestaat dan uit een stempel op de tekening.

Aan deze vergunning zijn kosten verbonden, zogenaamde leges. De hoogte van de leges staan in de Tarieventabel provincie Gelderland 2021.

Voor vergunningen die onder de Telecommunicatiewet vallen, hoeft u geen leges te betalen.

Afhandeling aanvraag

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

 • u krijgt van ons een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is
 • we beoordelen uw aanvraag en toetsen deze aan de wettelijke eisen 
 • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u schriftelijk bericht. De extra tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
 • u hoort tijdens de behandelingsduur al of u een vergunning krijgt 
 • het besluit is direct definitief. Er kan geen bezwaar ingediend worden
 • tijdens de werkzaamheden vindt toezicht plaats door medewerkers van wegbeheer.

Links en tips

 • Omgevingsverordening Gelderland, artikel 5.1.2.2, lid 1, onder b: werkzaamheden aan wegen
 • Het kan gebeuren dat de provincie werkzaamheden uitvoert waarvoor kabels of leidingen worden verlegd. Als u eigenaar bent, kunt u hier hinder van ondervinden. Mogelijk heeft u in zo’n geval recht op een vergoeding. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld de tijd dat de kabels of leidingen er al liggen.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.