Jonge Landbouwersregeling

Wilt u als jonge landbouwer uw onderneming verduurzamen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Jonge landbouwers tot 40 jaar die bedrijfshoofd zijn van een landbouwbedrijf

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor fysieke investeringen die bedoeld zijn om uw landbouwbedrijf te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen of varkensvriendelijke vloeren.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de investering voorkomt op de investeringslijst die deel uitmaakt van deze regeling.
  • u niet al eerder subsidie voor een andere investering binnen deze regeling heeft aangevraagd.
  • u op het moment dat u de aanvraag indient, niet ouder bent dan 40 jaar.
  • u nog geen verplichtingen bent aangegaan voordat u subsidie aanvraagt.

Voor de volledige tekst van de voorwaarden verwijzen wij u naar het openstellingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers POP3, Gelderland 2019.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op deze site vindt u ook meer informatie over de aanvraagprocedure, de voorwaarden voor deze subsidie, hulpmiddelen die u bij de voorbereiding van uw aanvraag kunnen helpen en een overzicht van meest gestelde vragen.

Let op: U doet de aanvraag op naam van de aanvrager, dus met DigiD op het persoonlijk relatienummer. Bij de aanvraag vult u het KvK-nummer in van het landbouwbedrijf waarvoor u subsidie aanvraagt. Dit kan bijvoorbeeld de maatschap zijn.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 7 februari 2020 om 17.00 uur.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. De sluitingsdatum van deze tender is exact 7 februari 2020 tot 17.00 uur.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.