crl=295;crw=701;crt=44;crh=468;

H.K. (Karin) Jeurink (PvdA)

Fractielid

Telefoon:

E-mail: Karin.Jeurink@psgelderland.nl

Woordvoerder van thema's

  • Milieu en leefomgeving
  • Ruimtelijke ordening
  • Luchtvaart
  • Vitaal platteland

Nevenfunctie

Betaald:

  • Consultant MBC Implementatie

Overige Social Media

Instagram
Facebook