Jaap Jonk stelt voor …

31-5-2017

... dat Gelderland de eerste duurzame energieprovincie van Nederland wordt. In 1995 werd ik politiek actief, aangespoord door mijn vrouw. Ik sloot mij aan bij het CDA vanwege de mooie en belangrijke traditie van verstandig omgaan met bestuur. Deze traditie nodigt uit om na te denken over het goede leven. We zijn door God op een plaats gesteld om het goede te doen voor de aarde en voor de medemens. Het inspireert mij dat het al duizenden jaren zo is. We hebben een verantwoording voor de wereld. We kunnen niet in hetzelfde tempo doorgaan. Mijn voorstel is dan ook: laten we breed inzetten op energie in Gelderland en de eerste duurzame energieprovincie van Nederland worden!

Jaap Jonk

Inwoners aan zet

Met ‘we’ bedoel ik de inwoners van Gelderland. Het is een illusie om te denken dat de overheid dit zou kunnen / moeten doen. De provincie Gelderland kan faciliteren en bedrijven steunen, maar het is aan de inwoners. Neem bijvoorbeeld de vraag naar warmte. 40% van alle behoefte komt van de huishoudens.

Ruimte, ruimte

De provincie kan via regelingen, verordeningen en wetgeving mensen met innovatieve ideeën de ruimte te geven. Letterlijke ruimte, dus Gelderlanders fysiek de ruimte geven om bijvoorbeeld windparken aan te leggen om windenergie op te wekken. Ook kan de provincie financiële ruimte creëren. Dan heb ik het niet over overheidssubsidie, maar over mogelijkheden waardoor inwoners kunnen (mee) investeren en een aandeel kopen in een initiatief voor duurzame energie. Bovendien raken ze zo betrokken en de ethische en economische argumenten komen bij elkaar. Inwoners dragen bij aan schone stroom en het levert financieel voordeel op.

Energieneutraal

Het Gelders Energieakkoord (GEA) verdedig ik natuurlijk van harte. We streven ernaar om in 2050 in Gelderland energieneutraal te zijn. Ons verbruik is dan even hoog als de energie die we opwekken.

Schoon boven schoonheid

Het is jammer dat de bouw van windmolens en biovergisters vertraagd wordt door bezwaren. Ik begrijp daar wel wat van, maar het belang van een duurzame wereld stijgt uit boven de redenering: ‘Het is niet zo’n mooi gezicht’. De realiteit is dat veel mensen afwachtend zijn. Een duurzame provincie worden kan alleen als een grote groep mensen opstaat en meedoet. De provincie kan het niet afdwingen.

Kleinkinderen

Toen ik 5 jaar was hadden we een voorraad van 2.800 miljard kubieke meter aardgas. Mijn grootvader zei dat het nooit zou opraken. Ik ben bijna 60 en inmiddels is de voorraad geslonken naar 800 miljard kubieke meter. Ik kan de woorden van mijn opa doorgeven aan mijn kleinkinderen als we serieus werk maken van alle vormen van duurzame energie: zonne-, wind- en bio-energie.

Zo heb ik zonnepanelen laten aanleggen op het dak, en een hybride (lucht) warmtepomp om mijn cv te ondersteunen. Op deze manier draag ik ook bij om van Gelderland de eerste duurzame energieprovincie van Nederland te maken.

Reageren?

Jaap Jonk (CDA)
jonk.jaap@gmail.com

Terug naar nieuwsoverzicht